Cocreatie, innovatie en een vleugje Klassieke Oudheid.

Atradius nieuws

Kredietverzekeraar Atradius lanceert zijn nieuwe online polisbeheersysteem: Atrium

Namen – 22 juni 2017 Atradius kondigde vandaag Atrium aan, zijn nieuwe digitale platform, waarmee klant en makelaar hun polissen kunnen beheren. Het systeem biedt bedrijven geavanceerde kredietverzekeringstransacties en een ongeëvenaard dienstverleningsniveau. Het portaal wordt binnen een tijdspanne van één maand gelanceerd in de Atradiusmarkten over de hele wereld.

Atrium werd ontworpen om tegemoet te komen aan de dagelijkse credit managementbehoeften van klanten, makelaars, vertegenwoordigers en accountmanagementteams. Op één centrale plaats, het Atrium, heeft de klant toegang tot alle online tools. Het platform plaatst de debiteur centraal en biedt een snellere en efficiëntere gebruikerservaring dan de vorige tools. Daarbij ligt de klemtoon op dekkingsaanvragen en op het indienen van onbetaalde vorderingen.

Alle klanten van Atradius kunnen, alvorens ze een kredietlimiet aanvragen, razendsnel informatie opzoeken en weergeven over de kredietwaardigheid van debiteuren, zoals de buyer rating, de huidige dekking en vorderingen. Kredietlimietbeslissingen gebeuren in de meeste gevallen onmiddellijk.

De credit management cockpit

Christophe Cherry, Country Director Atradius Belux en tevens interne sponsor van het Atriumproject, liet weten: “Ik ben verheugd over de lancering van Atrium, ons nieuwe klantenportaal. Atrium is een Oracle-portaal dat, gebaseerd op input van heel wat klanten en de feedback over de vorige online tools, werd ontworpen om in te spelen op nieuwe digitale ontwikkelingen en veranderende gebruikersbehoeften. Dankzij deze nieuwe aanpak en technologie bespaart iedereen bijzonder veel tijd en wordt manueel werk zo sterk mogelijk gereduceerd. Atrium is zo ontworpen dat onze klanten vanuit hun credit management cockpit  steeds op de hoogte blijven en vlot kunnen communiceren met hun debiteuren en met Atradius. Klanten kunnen met Atrium hun risicobeheer en groeipotentieel opkrikken. Daarbovenop krijgen ze een duidelijk inzicht in hoe ze veiliger transacties kunnen verrichten. Kortom: Atrium is een efficiënter en gebruiksvriendelijk dienstenplatform dat allerlei taken vereenvoudigt en het risico op verliezen door wanbetalingen vermindert. Onze klanten kunnen de kredietwaardigheid van een debiteur grondig controleren tijdens de kredietonderhandelingen en dekking goedkeuren nog voordat de onderhandelingen zijn afgerond.

In de loop van het jaar zullen er nog allerlei extra functies in Atrium worden gelanceerd. Klanten en makelaars worden gevraagd om erg kritisch te zijn over dit nieuwe platform en alle mogelijke feedback te bezorgen. Met die feedback gaat Atradius dan intern opnieuw aan de slag en brengen ze zo snel mogelijk de mogelijke aanpassingen aan. Atradius heeft bewust voor een gefaseerde lancering gekozen om de klanten de kans te geven zich het systeem eigen te maken en in de implementatie van de volgende deelprojecten reeds rekening te kunnen houden met de extra input van de klanten.

Ook de specifieke behoeften van makelaars en vertegenwoordigers werden opgenomen in Atrium. Het nieuwe portaal biedt een duidelijk, specifiek overzicht en informatie om meerdere polissen en klantenportfolio's te beheren.

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan en heeft antennes in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven over de hele wereld. De producten van Atradius helpen bedrijven zich wereldwijd te beschermen tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de toonaangevende verzekeraars in Spanje en de hele wereld in kredietverzekering.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.