Publicaties

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economische Rapporten

 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,

12 jan 2018

Promising emerging markets for 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Internationale handel

Op zoek naar handelskansen of tips voor uw credit management? Bekijk hier "Export in de praktijk", de Atradius- Risk Map, ...

Vooruitzicht sectorprestaties

Krijg toegang tot een uniek beeld van het kredietrisico en prestaties van 14 belangrijke sectoren in meer dan 30 landen. Dit vooruitzicht is gebaseerd op inschattingen van de Atradius kredietanalisten

Атрадиус Прогноза по индустрии

Filter

per land

Filter op land

per sector

Filter op sector

op trefwoord

Filter op trefwoord

  Market Monitor Consumer Durables UK 2019

  Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  The UK sales outlook for consumer durables in 2019 is more subdued as household finances are strained and private consumption growth is decreasing.

  Market Monitor Consumer Durables USA 2019

  Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  Higher costs of raw materials and import tariffs have increased operational costs and reduced overall profitability in the household appliances segment.

  Market Monitor Consumer Durables Netherlands 2019

  Market Monitor

  • Nederland
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  Insolvencies are expected to level off or to increase slightly in 2019, in line with the forecast of a modest 2% increase in Dutch business failures.

  Market Monitor Consumer Durables Italy 2019

  Market Monitor

  • Italië
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  Many smaller retailers lack the flexibility and financial means to adapt business models to changing consumer habits, and the credit risk remains elevated.

  Market Monitor Consumer Durables Germany 2019

  Market Monitor

  • Duitsland
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  Retailers´ margins are expected to decrease further due to the fierce competitive market environment in most segments and increased price transparency.

  Market Monitor Consumer Durables China 2019

  Market Monitor

  • China
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  Profit margins of retailers in the online segment to increase slightly in 2019, while brick-and-mortar retailers face continued margin pressure.

  Market Monitor Consumer Durables UAE 2019

  Market Monitor

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  The number of payment delays and protracted defaults is expected to remain high in 2019, due to ongoing cash flow problems and restricted access to loans.

  Market Monitor Consumer Durables France 2019

  Market Monitor

  • Frankrijk
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  Even larger consumer durables retailers could face troubles due to increased financial exposure after acquisitions and the difficult economic environment.

  Market Monitor Consumer Durables Spain 2019

  Market Monitor

  • Spanje
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  Good payment behaviour in the household appliances, furniture and consumer electronics segments over the past two years, and no major changes are expected.

  Market Monitor Consumer Durables Belgium 2019

  Market Monitor

  • België
  • Duurzame consumptiegoederen

  11 apr 2019

  Both payment delays and insolvencies are expected to increase in the coming six months, mainly affecting smaller consumer durables retailers in Belgium.

  Disclaimer

  De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.