Country report Germany 2018

Landenrapport

  • Duitsland
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

15 mei 2018

Economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Germany trade
Germany key figures

 

Germany sectors

 

The insolvency environment

Fewer insolvencies, but increased outstanding claims in 2017

Germany’s consistent economic performance since 2010 has resulted in another decrease in business failures. In 2017 business failures decreased by 6.6%, to about 20,000 cases. At the same time, creditors´ outstanding claims increased to EUR 29.7 billion in 2017 from EUR 27.4 billion in 2016, as more larger and economically relevant businesses failed in 2017.

Germany insolvencies

 

Economic situation

The economic expansion continues to remain broad-based

The German economy remains resilient, with a solid growth rate of 2.4% forecast for 2018. The economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Both consumer and business sentiment are high, while credit growth remains solid. However, the appreciation of the euro is slowly turning into a headwind for export growth to destinations outside of the eurozone.

The uncertainty over the outcome of the Brexit negotiations casts a shadow, as the United Kingdom is Germany´s third largest export market. Any disruptions of global trade caused by protectionist measures (e.g. triggered by US economic policy shifts) would also pose a downside risk for the German economy.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2015, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2018 and 2019 the budget surplus is expected to be maintained.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.