Country report Sweden 2018

Landenrapport

 • Zweden
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

A potential downside risk to the economic performance could be the high household debt in case of sharp house price decreases and interest rate increases.

Sweden tradeSweden key figuresSweden sectors

The insolvency environment

Insolvencies increased in 2017

Swedish business insolvencies increased 5.6% in 2017 after three years of annual decreases. However, in 2018 a turnaround is expected, with a 3% decrease forecast.

Sweden insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2018, but remains robust

The Swedish economy is forecast to grow 2.4% in 2018 after increasing 2.7% in 2017. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in previous years.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2017 and is expected to remain close to 2% in 2018. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

A potential downside risk to the economy could be high household debt, triggered by housing demand and easy access to credit. In 2017 the household debt-to-disposable-income-ratio was more than 180%, making private households vulnerable to sharp house price decreases and interest rate increases.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.