De 8 meest belovende markten voor 2016

Economische Rapporten

  • Colombia,
  • India,
  • Peru,
  • Fillippijnen,
  • Vietnam
  • Algemene economie

08 feb 2016

Atradius duidt de 8 meest belovende markten aan voor zakelijke opportuniteiten in 2016. Deze markten hebben de laatste 3 jaar sterke prestaties getoond en worden verwacht dat te blijven doen in 2016.

De economische omstandigheden in de emerging markets gingen behoorlijk achteruit in de loop van 2015. De tegenwind lijkt ook te zullen aanhouden voor deze markten in 2016.  Er zijn echter enkele lichtpuntjes die de tendens naast zich neerleggen en sterke prestaties neerzetten. Dit zijn de markten met belangrijke zakelijke opportuniteiten.

Waarom doen deze markten het zo goed?

 

 

 

 

Emerging markets in the spotlight

 

 

 

 

Ondersteunend beleid – in het algemeen zijn dit allen markten met een stabiele politieke temperatuur gecombineerd met een behoorlijk macro-economisch beleid. Bijvoorbeeld Peru ontwikkelde  sterke instellingen en Columbia werd recent een stuk veiliger waardoor het overheidsbeleid resultaatgerichter werd.


Invoerders van grondstoffen – De meesten van deze markten genieten van de lagere grondstofprijzen, zoals voor olie en metalen, gezien zij zwaar van import afhankelijk zijn.  Indië, bijvoorbeeld, importeert 75% van haar olie en bespaarde een geschatte 2.5 miljard USD in 2015 door olie-subsidies.


De groeiende middenklasse – Deze markten tonen een sterke interne dynamiek met toenemende investeringen en een groeiende middenklasse.  De totale bevolking van Kenia groeide met 50% de afgelopen 15 jaar, wat een boost gaf aan de lokale economie.

 

 

 

 

Top emerging markets of 2016 (2016 GDP forecasts)

 

 

 

 

De best presterende sectoren in deze markten

 

 

 

 

Opportunities by sector

 

 

 

 

Chemie en plastics

In Indië, met een verdere groei in de industriële activiteit en verbeterende prestatievooruitzichten voor key end-user segmenten, wordt verwacht dat de importvraag voor plastics en chemische goederen sterk zal blijven.

Bouwsector

In Peru is de bouwsector een groeisector, gezien de aanhoudende investering van de Peruviaanse overheid. In Kenia en Tanzania kunnen specifieke buitenlandse bouwondernemingen profiteren van de groei in infrastructuur, zoals de bouw van nieuwe havens.

Retail, duurzame verbruiksgoederen en electronica

De Aziatische markten zoals Bangladesh, Indië en Vietnam bieden allen zakelijke kansen voor exporteurs van duurzame verbruiksgoederen en electronics, dankzij de groeiende besteedbare inkomens, urbanisatie en toenemende levenstandaard. De retailmarkt in Indië wordt verwacht bijna te verdubbelen tot 1 triljard USD tegen 2020, van 600 miljard in 2015. In Vietnam wordt er een voorkeur opgemerkt voor buitenlandse merken, die geacht worden van betere kwaliteit en hygiënische standaard te zijn.
Columbia wordt verwacht de meest aantrekkelijke retailmarkt te zijn in Latijns Amerika voor buitenlandse investeerders voor de volgende 5 jaar, met een privéconsumptie die voorspeld wordt een belangrijke motor te zijn voor de economische groei en gezien de formalisering in de industrie zal toenemen.
Tegelijkertijd is ICT één van de meest belovende groeisectoren in Peru, gezien de penetratiegraad in deze markt nog laag ligt: slechts 30% van de bevolking heeft toegang tot internetdiensten. In Vietnam steunt de overheid een groei van de penetratie van huis-PC’s in de rurale gebieden.

Machines en kapitaalgoederen

Een groeiende economie en aanzwengelende infrastructuurinvesteringen bieden exportkansen voor machinebouwers en leveranciers van kapitaalgoederen in Indië, Vietnam, Kenia en Tanzania. Echter, in de 2 laatstgenoemde markten ligt de prijsconcurrentie van Aziatische machinebouwers behoorlijk hoog.

Pharma en medische apparatuur

Vietnam wordt verwacht een groeimarkt voor pharma te worden, gezien de regering het gezondheidssysteem wil opkrikken. Vietnam heeft een grote, nog onbeantwoorde vraag naar gezondheidszorg en medische toestellen en aanhoudende grote investeringen zijn nodig.

 

 

 

 

Emerging markets in the spotlight

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.