Debt Collections Handbook Chile 2019

Debt Collection Handbook

 • Chili
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

09 sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Chile.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections provides debt collection services following a rigorous selection process in order to meet our clients´ needs. Our local partners carry out the collection process in-house, adhering to federal and state laws.

Interest

Generally, in the amicable phase, interest is charged to debtors. However, the percentage can be negotiated.

Interest is daily and it can vary according to the table that comes from the SBIF (Superintendency of Banks and Financial Institutions).

Debt collection costs

In Chile, debt collection costs are charged to debtors at the end of the process, especially in the last instalment. From a cultural perspective, Chilean debtors are used to paying debt collection costs, though often the actual amount of these costs is considered a matter of negotiation.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Chile's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures 
 • Lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Chile and other countries:

download icon red

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.