Europees Kampioenschap Voetbal Sectoren op de grasmat

Economische Rapporten

  • Oostenrijk,
  • België,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

08 jul 2016

"Sectoren op de grasmat" biedt een visuele voorproef van de prestaties van 14 verschillende sectoren in landen die tegen elkaar spelen in Euro 2016.

Vooruitzicht op de scores van de verschillende sectoren

 

 

 

 

Industry Playing Fields

 

 

 

 

Nu het Europees Kampioenschap voetbal het laatste stadium bereikt, bieden we u nog een aantal "Sectoren op de grasmat" vergelijkingspagina's aan. Deze visuele wedstrijdbeelden analyseren de vooruitzichten van verschillende sectoren voor landen die tegen elkaar uitkomen in het huidige tornooi.

Atradius geeft een bepaalde score voor de wedstrijdbeelden, waar we elke sector aanduiden als Bleak, Poor, Fair, Good, Excellent. Het land met een beter sectorvooruitzicht tegenover zijn tegenstander scoort een goal, hier weergegeven door een voetbal.

De wedstrijdbeelden "Sectoren op de grasmat" zijn ook beschikbaar naast de overeenstemmende wedstrijden op onze tornooiwebsite Atradius Football Championship.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.