Market Monitor Construction Saudi Arabia 2017

Market Monitor

 • Saoedi-Arabië
 • Bouw

14 feb 2017

Due to the deterioration in demand competition has increased, as builders operate on lower margins in order to obtain the remaining available business.

 • Construction demand in Saudi Arabia is expected to remain subdued in 2017. Due to the sharp decrease in oil prices since the end of 2014 the Saudi government, as the largest sponsor of construction acitivities, suffered a deterioration of its fiscal position.
   
 • Due to the deterioration in demand competition has increased, as builders have begun to operate on lower margins in order to obtain the remaining available business, which is leading to price wars. As a consequence, construction business profits will deteriorate further in 2017.
   
 • For construction businesses banks are the primary sources of funding. While banks were pursuing a very open loan policy strategy in the past, now lending has turned very restrictive due to the difficult economic situation and increasing default rates. This, together with the deterioriated demand situation, has strained the management of working capital and the cash flow position of most construction businesses, especially for smaller players.
   
 • Payment duration in the industry is 120-180 days on average. Payment experience has been bad over the past year, and non-payment notifications and insolvencies increased in 2016 due to the squeeze on working capital and reduced demand and prices. Both payment delays and protracted defaults are expected to increase by about 30% in the coming six months.
   
 • Due to the deteriorated business performance and credit risk situation, our underwriting stance has become restrictive for all construction subsectors.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.