Market Monitor Voeding Verenigde Staten 2016

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Voeding

02 dec 2016

De voedingsmiddelen- en drankensector is een van de grootste werkgevers in de VS, goed voor meer dan 1,4 miljoen banen. De Amerikaanse voedingmiddelenindustrie telt ongeveer 21.000 bedrijven.

  • Bovengemiddelde groei van het segment organische voeding
  • Meer fusies en overnames verwacht
  • Nieuwe wettelijke voorschriften treffen producenten

Men verwacht dat de Amerikaanse voedingsmiddelen- en drankensector met 1,4% zal groeien in 2016 en met 1,6% in 2017, minder dan de verwachte bbp-groei voor deze periode. De voedingsmiddelen- en drankensector is een van de grootste werkgevers in de VS, goed voor meer dan 1,4 miljoen banen. De Amerikaanse voedingmiddelenindustrie telt ongeveer 21.000 bedrijven en genereert een omzet van ongeveer USD 760 miljard.

Dankzij het relatief gunstige prijsklimaat voor landbouwgoederen is de voedingsinflatie laag gebleven. Tegelijkertijd worden consumenten zich steeds meer bewust van hun gezondheid, en zullen natuurlijke, organische en glutenvrije voedingswaren strategisch belangrijke nieuwe producten blijven, ten koste van producenten van verpakte/in winkels verkochte voeding.

Andere uitdagingen voor de Amerikaanse voedingssector zijn nieuwe wettelijke voorschriften; zo kondigde de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) in mei 2016 een nieuw Nutrition Facts-label aan voor verpakte voeding, om nieuwe wetenschappelijke informatie te weerspiegelen, waaronder de link tussen voedingsgewoonten en chronische aandoeningen zoals obesitas en hartziekten. Ook vaardigde het Amerikaanse Congres een nieuwe wet uit waarin nationale normen zijn vastgelegd voor voeding met genetische gemodificeerde ingrediënten, zogenaamde genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). Dit zal gevolgen hebben voor de meeste voedingsproducenten, aangezien ze de etiketten op al hun verpakkingen moeten aanpassen. Naarmate voedselveiligheid steeds belangrijker wordt voor de Amerikaanse consument, is de transparantie van de toeleveringsketen voor de voedingssector uitermate belangrijk om succes te boeken op de markt.

Hoewel niet verwacht wordt dat de winstmarges van Amerikaanse voedingsbedrijven zullen dalen in 2017, blijven ze wel structureel onder druk staan in de hele sector. Vooral in de segmenten retail en voedingsdiensten is de concurrentie zwaar en durven bedrijven tot onder de prijzen van anderen te zakken om marktaandeel te veroveren. De voorbije jaren waren er tal van fusies en overnames, die een trend inluidden naar meer consolidatie onder grote voedingsmerken. Men verwacht dat fusies en overnames en het daaropvolgende consolidatieproces de komende jaren zal versnellen, aangezien in dit zeer competitieve klimaat blijkbaar alleen expansie duurzame verkoop en betere marges garandeert. Banken zijn overwegend bereid om fusies en overnames te ondersteunen, en private equity-bedrijven investeren zwaar in de voedingsmarkt.

De gemiddelde betalingstermijn in de Amerikaanse voedingssector bedraagt  15-60 dagen, afhankelijk van de verkochte artikelen (bijvoorbeeld bederflijke of verpakte goederen). Het aantal wanbetalingen en insolventies zou de komende maanden stabiel moeten blijven. Tal van bedrijven worden overgenomen – dat zou voor minder insolventies en meer efficiëntie moeten zorgen door de toegenomen synergie.

Als gevolg van het zeer competitieve marktklimaat en de aanhoudende lage marges in deze sector, hanteren we over het algemeen een neutraal acceptatiebeleid voor voedingsproducenten en retailers. In deze sector bestaat altijd het risico dat het plotselinge uitbreken van een epidemie, besmetting of fraude meteen de inkomsten en winstgevendheid van bedrijven kan schaden.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.