Succesvol zakendoen met China - Webinar

Succesvol handelen met

 • China
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

12 okt 2016

15 november aanstaande kunt u om 10:00 uur live deelnemen aan ons webinar over succesvol zakendoen met China.

 

 

TSW China 700x525

 

 

 

China, de grootste economie in Azië, beweegt zich geleidelijk van een door investeringen gestuurde groei naar groei op basis van consumptie. Maar met vooruitzichten voor een afnemende groei en een overheid die haar prioriteiten verschuift, is het belangrijk te weten waar je doelgroep zich bevindt, mocht het tij zich keren. Het is van essentieel belang om de mogelijke valkuilen van zakendoen met en in China te kennen, of het nu gaat om culturele, juridische of logistieke aangelegenheden. Dat is precies waarmee we u in dit webinar zullen helpen.

15 november aanstaande kunt u om 10:00 uur live deelnemen aan ons webinar over succesvol zakendoen met China. In een informatief en levendig debat zal  een panel bestaande uit experts op het gebied van de Chinese zakencultuur en  wetgeving de mogelijkheden om zaken te doen met deze enorme markt  bespreken.

De discussie zal worden geleid door prijswinnend financieel  journalist en presentator Adam Shaw. De voertaal van het webinar is Engels.

Meld u nu gratis aan

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.