Servatnet Cookie Information

The cookie notice tells you what to expect when Atradius collects personal information. It applies to information we collect about visitors to our websites.

Visitors to our websites

When someone visits https://www.atradius.com/PRODServatnet/ we collect standard internet log information and details of visitor behaviour patterns. We do this to find out things such as the number of visitors to the various parts of the site. We collect this information in a way which does not identify anyone. We do not make any

attempt to find out the identities of those visiting our website. We will not associate

any data gathered from this site with any personally-identifying information from any source. If we do want to collect personally-identifiable information through our website, we will be upfront about this. We will make it clear when we collect personal information and will explain what we intend to do with it.

 

Use of cookies by Atradius

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

The table below explains the cookies we use and why.

 

COOKIE PURPOSE MORE INFORMATION EXPIRATION
Language setting cookie Cookie to set language code. This is used in WelcomeAction, HelpDeskAction and GeneratePasswordAction   1 year from set/update
Session Cookie Cookie set by IBM WebSphere web server to maintain the secure session information. This is used in Session ID and ID of the application server. Note: This cookie is strictly necessary for the operation of the site.   End of session

Google Analytics

The cookie is used to collect information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors come to the site from and the pages they visited.

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

In addition it records user names to tell the website who is logged in.

_utmv

Click here for an overview of privacy at Google

_utma - 2 years from set/update.

_utmb - 30 minutes from set/update.

_utmc - Not set.

_utmz - 6 months from set/update.

_utmv - 6 months from set/update.

Menu Cookie

The menu cookie is used to keep a track of the parent menu item that has been selected by the user.

 

Menuparent - At end of session.

 

How you can refuse or opt out of cookies

Most browsers are set by default to accept cookies automatically, but usually you can alter the settings of your browser to prevent automatic acceptance and prompt you every time a cookie is sent to you or to allow you to choose not to receive cookies at all. If you wish to block cookies, please follow the relevant instructions.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.