Communiqués de presse

Filter

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

2018: opnieuw een jaar met solide cijfers voor Atradius

Persbericht

12 mrt 2019

Jaarrresultaat Atradius klimt 8.8% tot € 202.7 miljoen, premie-inkomen stijgt met 3.8%

Atradius legt sterk resultaat neer voor 2017.

Persbericht

16 mrt 2018

Namen, 16 maart 2018 - Atradius rapporteert totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen over 2017, een stijging van 5,1% bij constante wisselkoersen

2 op 5 bedrijven in Amerika verwachten toename DSO

Persbericht

12 sep 2017

Namen, 12 September 2017 - 2 op 5 bedrijvenin Amerika verwachten toename in DSO

Cocreatie, innovatie en een vleugje Klassieke Oudheid.

Atradius nieuws

22 jun 2017

Kredietverzekeraar Atradius lanceert zijn nieuwe online polisbeheersysteem: Atrium

Jaarresultaat Atradius stijgt met 19% in 2016

Persbericht

07 mrt 2017

Namen, 7 Maart 2017 - Aanhoudend sterke bijdragen van de hele groep

Slabakkende investeringen remmen heropbloei bouwsector

Atradius nieuws

21 feb 2017

Sector verwacht toename in investeringen richting gemeenteraadsverkiezingen

Aantal faillissementen in Amerika neemt toe.

Persbericht

30 sep 2016

Verslechtering vooruitzichten solvabiliteit NAFTA-landen en Brazilië.

Atradius neemt Graydon over.

Atradius nieuws

19 sep 2016

Atradius neemt Graydon over en versterkt incasso- en informatiediensten. Bedrijven op één lijn voor ontwikkeling van informatie en technologie.

Atradius breidt wereldwijde aanwezigheid uit

Persbericht

08 sep 2016

Namen, 8 september 2016 - Aziatische markt uitgebouwd met Zuid-Korea; versteviging aanwezigheid in Afrika

Atradius lanceert innovatief product voor de bouwsector

Atradius nieuws

15 jul 2016

15% van particulieren betaalt factuur voor bouwwerken te laat, of helemaal niet.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.