Kredietverzekering Atradius

Een kredietverzekering van Atradius is een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u wordt betaald voor uw producten en diensten.

Elke kredietverzekering biedt een basisbescherming, maar Atradius gaat altijd een stap verder: met een kredietverzekering van Atradius investeert u in een duurzame groei en in het succes van uw onderneming.

Voordelen kredietverzekering 

  •     Uw debiteur wordt gescreend
  •     U hebt een pressiemiddel in handen
  •     Atradius verzorgt ook het incasso
  •     Direct een schadeclaim indienen
  •     Meer flexibiliteit van uw bank
  •     Zeker zaken doen

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

Wenst u direct contact te hebben met een van onze medewerkers neem dan telefonisch of via email contact met ons op.

Atradius BNR programma Zakendoen Met...

Telefoon

✆ +31 (0)20 553 3211
(Open van 08:30 - 17:30, maandag tot en met vrijdag)

 

Bel mij terug

Met de onderstaande button kunt u online een offerte aanvragen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.