Market Monitor ICT - Duitsland 2016

Market Monitor

  • Duitsland
  • Electronica/ICT

16 jun 2016

De winstmarges zijn krap als gevolg van de zware concurrentie, vooral op het gebied van prijzen.

  • Zware concurrentie en prijsdruk
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen
  • Toenemende insolvabiliteit in het segment van de consumentenelektronica

 

 

 

Overzicht ICT Duitsland 2016

 

 

 

Met meer dan één miljoen werknemers en 130.000 nieuwe banen de afgelopen vijf jaar speelt ICT een belangrijke rol in de Duitse economie. Volgens de Duitse Federale Vereniging voor Informatietechnologie, Telecommunicatie en Nieuwe Media (BITKOM) steeg de algemene verkoop van consumentenelektronica/ICT in 2015 met 2,9%, tot EUR 157,6 miljard. Men verwacht dat deze positieve trend zal aanhouden in 2016, met een voorspelde groei van 1,7%. Terwijl een omzetgroei van slechts 2% wordt verwacht voor de segmenten consumentenelektronica en telecommunicatie, zou de omzet van IT (IT-hardware, -software en -diensten) met 3% moeten stijgen. Men verwacht dat de verkoop van software (stijging van 6%) de grootste drijvende kracht achter groei zal zijn.


Sector ICT Duitsland 2016

Ondanks een verdere groei van de verkoop kampen bedrijven in de Duitse ICT-sector met enkele uitdagingen: bedrijven in alle deelsectoren (IT, telecommunicatie en consumentenelektronica) hebben doorgaans een lager dan gemiddelde vermogenssterkte. De winstmarges zijn krap als gevolg van de zware concurrentie, vooral op het gebied van prijzen. Aangezien de Duitse ICT-markt door enkele grote groepen wordt gedomineerd, maar door een groot aantal middelgrote bedrijven wordt gekenmerkt, is er veel concurrentie op alle niveaus. De krappe marges, scherpe prijs-erosie en zware concurrentie maken dat de consolidatietrend aanhoudt. Tenzij ze sterk staan op het vlak van nicheproducten, zijn kleine bedrijven de verliezers in dit harde klimaat – en zullen dat ook blijven.

 

 

Wegens de snel veranderende technologie in deze sector en de krappe marges, zijn vooral de groot- en detailhandel in elektronische apparaten gevoelig voor fraude.

Betalingen in de ICT-sector gebeuren gemiddeld tussen 30 en 60 dagen. De afgelopen maanden stelden we geen toename van het aantal betalingsachterstanden vast en we verwachten niet dat dit zal veranderen. Volgens BITKOM daalde het aantal ICT-in solventies in 2015 met 7,8% ten opzichte van het voorgaande jaar, na een stijging van 4,7% in 2014. Het aantal insolventies in het segment van de consumentenelektronica, waar de concurrentie het zwaarst is en er voortdurend prijsoorlogen zijn, is sterk gestegen. We verwachten dat het aantal insolventies in de hele ICT-sector zich zal stabiliseren in 2016, in lijn met de algemene trend van de bedrijfsinsolventies in Duitsland.


Plusmin ICT Duitsland 2016

 

 

 

 

Over het algemeen handhaven we een open acceptatiebeleid voor de ICT-sector, aangezien de groei de komende jaren zou moeten aanhouden. Maar omdat de hele ICT-sector een zeer snelle en innovatieve bedrijfstak met een scherpe prijserosie en zware concurrentie is, hebben we uitgebreide informatie nodig over elk bedrijf dat we accepteren. Om akkoord te kunnen gaan met een dekking moeten we over het meest recente inzicht in de financiële en bedrijfsprestaties van het bedrijf kunnen beschikken. Ook staan we selectiever ten overstaan van ICT-bedrijven die minder dan een jaar actief zijn, tenzij ze deel uitmaken van een grotere groep of een spin-off zijn.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.