Economische update november 2016

Industry Match-up Reports

  • Chine,
  • Etats-Unis,
  • Royaume-Uni
  • Economie de l'information

10 nov. 2016

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Mondiaal – Verwacht wordt dat de groei van het wereldwijde bbp in 2016 zal vertragen tot 2,5%. De internationale handel groeit naar verwachting nog minder.

Eurozone – Het economisch herstel in de eurozone blijft stabiel maar gematigd. Het herstel wordt voornamelijk afgeremd door structurele problemen en de erfenissen van de crisis.

Ontwikkelde markten – Lagere voorraden en de sterke USD drukken op de groei van de Verenigde Staten, maar de vooruitzichten voor 2017 zijn sterk. De economie van het Verenigd Koninkrijk is robuust in 2016, maar volgend jaar zal onzekerheid op de investeringen wegen.