Informatie over onze aandeelhouders

Atradius N.V. is een private onderneming die voor 100% eigendom is van Grupo Catalana Occidente en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución.

De hieronder getoonde ondernemingen zijn de aandeelhouders van Atradius N.V. De belangen in Atradius N.V. worden getoond als een percentage van het totaal aantal uitstaande aandelen per 27 april 2012.

 

Aktionärsstruktur Atradius Kreditversicherung

Over onze aandeelhouders

  • Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) is een holdingmaatschappij die voor 73,84% in handen is van Grupo Catalana Occidente.
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (GCO) is, direct of indirect, het moederbedrijf van een groep verzekeringsbedrijven. GCO staat op de beurs genoteerd in zowel Barcelona en Madrid.

GCO heeft een economisch belang van 83,20% in Atradius N.V.,  35,77% direct en 47,43% indirect via de Grupo CyC holding company.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.