Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Jaarverslag Atradius 2020 – De uitdagingen aangaan

Atradius Annual Report 2020 - Surfer riding barrel | Atradius

 

 

 

Dynamicline

Bij Atradius streven we er voortdurend naar onze klanten de best mogelijke service te bieden en overal aanwezig te zijn waar zij zakendoen. 2020 heeft ons duidelijk voor nieuwe uitdagingen gesteld. Nu bedrijven over de hele wereld door lockdowns gesloten zijn of meer remote moeten werken, waren levering, flexibiliteit en innovatie belangrijk voor succes. Dankzij voortdurende investeringen in onze digitale platforms en doorlopende digitaliseringsinitiatieven zijn we erin geslaagd onze klanten een ervaring te bieden die zo dicht mogelijk bij de normale gang van zaken ligt, terwijl we voor het grootste deel op afstand werken.

Hoewel we onze topservice naar onze klanten en makelaars konden aanhouden, eiste de pandemie haar tol op de wereldhandel, wat resulteerde in een daling van de verkoop van onze klanten en bijgevolg van de verzekeringsinkomsten.

De premie-inkomsten uit verzekeringen waren 1,8% lager, terwijl de brutoschaden met 21,8% stegen en de herverzekeringsprogramma's van overheden leidden tot een stijging van de aan herverzekeraars overgedragen verzekeringspremies met 31,2%. Als gevolg daarvan daalde het totale resultaat uit verzekeringen met 76,0% en het geconsolideerde resultaat over het jaar met 80,6%, tot respectievelijk EUR 77,3 miljoen en EUR 44,2 miljoen. Onze aanhoudende ondersteuning van de noden van onze klanten en partners in deze turbulente tijden heeft ons voor 2020 opnieuw een hoge klantretentie van 92,7% opgeleverd.

De vooruitzichten voor 2021
In 2021 zal de groei van de wereldeconomie waarschijnlijk weer aantrekken tot 5,0%. Dit relatief hoge groeicijfer is deels een ‘technische’ opleving vanuit een relatief lage basis in 2020. Aangezien het vaccinatieproces in volle gang is, verwachten wij dat de sociale afstandsmaatregelen in 2021 geleidelijk zullen worden afgebouwd. Hoewel de economische activiteit naar verwachting zal toenemen, blijven de kosten van de crisis in termen van faillissementen en werkloosheid hoog. Wij verwachten een stijging van het aantal faillissementen op vrijwel alle markten, nu de maatregelen die de groei van het aantal faillissementen in 2020 hebben helpen onderdrukken, geleidelijk zullen worden afgebouwd. De faillissementsvooruitzichten blijven sterk variëren van land tot land. Wij zijn goed voorbereid om de business in goede banen te leiden en onze partners en klanten te ondersteunen om deze turbulente tijden te doorstaan en hen te helpen hun bedrijf te laten groeien door veilig handel te drijven.

 

De wereldeconomie blijft de gevolgen ondervinden van de onzekerheid in het ondernemingsklimaat als gevolg van de Covid-19-pandemie. We zijn deze uitdaging aangegaan door ons aan te passen aan de situatie in 2020, en we hebben vertrouwen in ons vermogen om onze klanten, partners, werknemers en aandeelhouders te blijven ondersteunen tijdens deze gezondheidscrisis.

David Capdevila, Atradius David Capdevila
CEO Atradius

 

*De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar onderaan deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Gerelateerde content

2018: opnieuw een jaar met solide cijfers voor Atradius

Pers

Jaarrresultaat Atradius klimt 8.8% tot € 202.7 miljoen, premie-inkomen stijgt met 3.8%

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.