Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

 

Jaarverslag 2017 Atradius – Verbonden

Atradius Annual Report Cover 2017

 

Wij zijn een wereldwijde organisatie die zich actief inzet voor het ondersteunen van nationale en internationale handel via onze diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso. Om dit te doen is het belangrijk dat we geconnecteerd blijven met de bedrijven – en de mensen – die we servicen: via de geavanceerde technologiën die we blijven ontwikkelen en de wederzijds duurzame relaties die we opbouwen met onze klanten en partners.

Atradius’ totale omzet over 2017 steeg met 4,3% tot € 1.837,2 miljoen tegenover € 1.760,7 miljoen in 2016 (5,1% bij constante wisselkoersen). De inkomsten uit verzekeringen bedroegen € 1.718,9 miljoen, dit is een groei van 2,0% (2,7% bij constante wisselkoersen). Noord-Amerika, Azië en Centraal- en Oost-Europa vertoonden een veelbelovende omzetgroei, wat strookt met onze ambities in die regio's.

De winst voor het jaar bedroeg € 186,2 miljoen en kwam er dankzij een stijging van de totale omzet met 4,3%. De bedrijfsactiviteiten voor multinationals (Global) en Bonding presteerden goed.

Vooruitzichten
Ook in 2018 wordt een wereldwijde economische groei verwacht, waardoor vermoedelijk ook de verzekerbare omzet van onze klanten zal blijven toenemen. Dit betekent dat mogelijk de prijzen verder onder druk komen te staan. Handelsbelemmeringen zouden een domper op de wereldhandel kunnen zetten, terwijl de aanhoudende bezorgdheid rond de Brexit een bedreiging vormt voor ondernemingen die sterk inzetten op export. Ondanks die ongerustheid verwachten we in 2018 een behoorlijk stabiele groei, met een veelal stabiele insolventiegraad.

Isidoro Unda, Voorzitter en CEO van Atradius licht toe: “Een stabiele onderneming uitbouwen waar onze klanten en partners steeds op kunnen rekenen voor een uitmuntende dienstverlening over de hele lijn, waar ook ter wereld, is al jaren een prioriteit voor Atradius. Nu het bedrijfsklimaat opklaart, moeten onze klanten snel kunnen inspelen op de kansen die zich overal voordoen. We blijven innovatieve diensten lanceren, zoals Atradius Insights in 2016 en Atradius Atrium in 2017. Dankzij deze diensten kunnen onze klanten kort op de bal spelen en betere beslissingen nemen met betrekking tot hun credit management. Door met onze klanten mee te denken, kunnen we hen beter ondersteunen in het beheer van hun handelskredieten, zodat hun onderneming in alle veiligheid kan groeien.”

De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn hieronder beschikbaar in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Gerelateerde content

Atradius legt sterk resultaat neer voor 2017.

Pers

Namen, 16 maart 2018 - Atradius rapporteert totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen over 2017, een stijging van 5,1% bij constante wisselkoersen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.