Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

Atradius Jaarverslag 2021 - Samen verandering omarmen

 

 

 

 

 

 

Atradius Annual Report 2021 | Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

Bij Atradius streven we er voortdurend naar onze klanten de best mogelijke service te bieden en daar aanwezig te zijn waar zij zakendoen. 2021 was opnieuw een jaar waarin we veranderingen vol omarmd hebben en er sterker zijn uitgekomen. Wij geloven dat dit aanpassingsvermogen voortvloeit uit onze unieke bedrijfscultuur. De aanhoudende gevolgen van de pandemie hebben heel wat onzekerheid en verstoring gebracht voor belangrijke economische motoren en de wereldhandel. Ondanks deze uitdagingen bleef de vraag naar onze diensten groot en hebben wij een uitzonderlijke prestatie geleverd.

De inkomsten uit verzekeringspremies zijn met 10,0% gestegen, terwijl de schadequote voor 2021 is gedaald tot 27,8%. Daardoor steeg het Atradius verzekering- en dienstenresultaat met 282,1% tot € 302,5 miljoen, en het jaarresultaat met 444,0% tot € 240,2 miljoen. De klantenbinding van 92,9% getuigt van onze toewijding aan onze klanten en ons voortdurende streven naar uitmuntendheid, zelfs in de meest uitdagende tijden. In België behouden we een schitterende retentiegraad van 97%.

Vooruitzichten 

In 2022 zal het bbp naar verwachting wereldwijd met 4,5% groeien, wat minder is dan de 5,7% groei in 2021 omdat knelpunten in de bevoorrading wegen op de groei en de onzekerheid over de pandemie en nieuwe varianten aanhoudt. Voor de opkomende markten wordt een groei van 4,9% voorspeld, iets meer dan de voorspelde groei voor de gevestigde markten (4,2%). Het economisch herstel hangt nog steeds nauw samen met de vaccinatiegraad, die zou moeten stijgen naarmate er dit jaar op ruimere schaal vaccins beschikbaar komen. In 2022 zal het economische klimaat nog steeds worden beïnvloed door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen, maar een sterke arbeidsmarkt en een aanhoudend consumentenvertrouwen en bestedingen zorgen voor een buffer. Wij zullen een strategie voor risicobeheer blijven toepassen die evenwichtig en klantgericht is. Efficiënt gebruik van risico's is essentieel om ons groeitraject voort te zetten. Ons digitaal transformatieproject zal worden voortgezet en we verwachten in de loop van 2022 aanzienlijke opleveringen van nieuwe interne IT-systemen die onze basis voor groei en grotere efficiëntie zullen versterken.

 

2021 was een jaar van uitdagingen aangaan en mee evolueren met de bedrijfsomgeving om uitzonderlijke resultaten te behalen. Hoewel het een jaar van herstel is geweest, was het verre van eenvoudig. Tussen bevoorradingsproblemen, hoge inflatie en nieuwe, zeer overdraagbare varianten van Covid-19 hebben we ons aangepast en blijven we ons aanpassen aan vaak en drastisch veranderende bedrijfsomstandigheden. Ondanks deze factoren zijn we er erg trots op dat we de doelstellingen voor 2021 hebben gehaald.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
CEO Atradius

 

*De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar onderaan deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Gerelateerde content

Atradius rapporteert € 240,2 miljoen winst over 2021

Pers

Verzekeringsopbrengsten overschrijden voor het eerst de mijlpaal van EUR 2 miljard