Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar. Erin opgenomen zijn de resultaten en strategie, jaarcijfers en overige financiële informatie.

 

Jaarverslag 2018 Atradius – het Atradius DNA

 

 

Atradius Annual Report 2018 - Image of woman looking at DNA | Atradius

 

 

 

Bij Atradius versterken we het kredietbeheer van onze klanten, waardoor bedrijven over de hele wereld in vol vertrouwen en competitief kunnen handelen. Hoe complex een transactie ook is, waar ter wereld ze ook doorgaat, of met wie je ze ook doet, we willen helpen om er een succes van te maken.

We doen dit door de business van elke klant te begrijpen en door de mensen erachter en hun doelen te leren kennen. Door deze kennis zijn we in staat een eersteklas verzekeringsdekking, business intelligence en zakelijke inzichten te bieden, alsook diensten die afgestemd zijn op de behoeften van elke klant.

In 2018 stegen de inkomsten uit voor verzekeringspremies met 3,8% (5,3% tegen constante wisselkoersen), terwijl Atradius zijn portfolio bleef uitbreiden en zijn wereldwijde aanwezigheid uitbreidde. Ons resultaat voor het jaar groeide naar EUR 202,7 miljoen, een stijging met 8,8% ten opzichte van 2017. We bereikten een solide 43,7% schaderatio, waarbij € 834 miljoen aan claims aan onze klanten werd uitbetaald wanneer hun klanten ze niet betaalden.

De vooruitzichten voor 2019

Over het algemeen wordt verwacht dat de economische omstandigheden in 2019 uitdagender zullen zijn dan in 2018. Maar we zijn goed voorbereid en onze klanten kunnen erop vertrouwen dat we de underwritingkennis en -vaardigheden hebben om hen weg van risico's en in de richting van kansen te navigeren.

Isidoro Unda, CEO van Atradius becommentarieerde; "Opnieuw een jaar met solide cijfers is het resultaat van een sterke bedrijfscultuur, internationale expansie en de implementatie van initiatieven om onze efficiëntie te verhogen, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten verder werd verbeterd. Met de wereldwijde economische onzekerheid indachtig, zullen deze verbeteringen ons in een betere positie plaatsen om in de komende jaren tegemoet te komen aan de steeds groter wordende behoeften van ons groeiend klantenbestand en om onze activiteiten verder uit te breiden."

De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn hieronder beschikbaar in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Gerelateerde content

2018: opnieuw een jaar met solide cijfers voor Atradius

Pers

Jaarrresultaat Atradius klimt 8.8% tot € 202.7 miljoen, premie-inkomen stijgt met 3.8%

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.