U wenst Atradius ambassadeur te worden?

Dat is erg makkelijk!

Atradius werkt nauw samen met klanten, makelaars, zaakaanbrengers, bedrijfsconsultants, boekhouders en professionele federaties om hen toe te laten verschillende kredietverzekeringsoplossingen of credit managementoplossingen te bieden aan hun bevriende ondernemers, klanten en/of leden.

1. U bent klant bij Atradius?

Word Atradius ambassadeur binnen uw kennissenkring. Misschien heeft u al over Atradius-oplossingen gesproken met uw partners, collega's, leveranciers of klanten. Wie beter dan u, kan hen laten ontdekken welke voordelen de Atradius producten en diensten bieden.

Onderteken als onderneming of als particulier onze “Aanbrengovereenkomst” en ontvang een vergoeding telkens u ons een klant aanbrengt of stuur ons gekwalificeerde contactpersonen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze oplossingen door en u ontvangt een geschenk.  Wij geloven dat we uw loyaliteit moeten belonen!

 

 

 

Atradius

 

 

2. U bent aanbrenger van contacten?

Geniet van de voordelen van een partnership met Atradius

  • Fideliseer uw klanten door hun kaspositie te beschermen en hen te behoeden voor onbetaalde facturen.
  • Ontwikkel uw onderneming zonder uw dagelijks beheer verder te verzwaren.
  • Bied een product aan dat uw concurrenten niet in portefeuille hebben.
  • Profiteer van een effectieve ondersteuning vanaf prospectie.
  • Vertrouw op de financiële kracht en knowhow van een wereldleider in kredietverzekering.

Breid uw assortiment van producten en diensten uit door een kwaliteitsdienst aan te bieden met een internationale dimensie, wij adviseren en helpen u graag bij het ontwikkelen van een nieuwe bron van inkomsten. Bent u een professionele federatie, dan stellen we u ook een partnerschap voor waarin specifieke voorkeursvoorwaarden voor uw leden worden geïntegreerd.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.