FAQ

CashFirst voor u overzichtelijk in vraag en antwoord.

In 20 vragen en antwoorden gaan we dieper in op de mogelijkheden van CashFirst, het online kredietverzekeringsproduct op maat van de Belgische KMO.

1. Wie kan van CashFirst gebruik maken?

CashFirst werd ontwikkeld voor de KMO-ondernemer met een B2B omzet tot € 4 mio (excl. BTW) die zeker wil zijn van betaling van zijn facturen, uiterlijk binnen de 30 tot 60 dagen na vervaldatum.

Via CashFirst bent u zeker dat alvast 90% van de verzekerde factuurbedragen betaald wordt. Ook als uw debiteur de rekening uiteindelijk niet voldoet.

Voldoet CashFirst niet aan uw behoeften of realiseert u een omzet groter dan € 4 mio (excl. BTW) dan heeft Atradius uiteraard deze of andere geschikte oplossingen voor u. Contacteer ons of neem hier een kijkje.

2. Voor welk type van facturen ...?

Voor welk type van facturen kan CashFirst gebruikt worden?

CashFirst is enkel toepasbaar op B2B facturen; facturen die uitgeschreven worden tussen ondernemingen, handelaars en zelfstandigen die BTW-plichtig zijn.

3. Is dit enkel voor BEL en LUX klanten?

Is dit enkel een oplossing voor mijn Belgische en Luxemburgse klanten?

Neen hoor, CashFirst dekt uw betalingsrisico's in op Belgische/Luxemburgse debiteuren maar eveneens op debiteuren uit de Europese Unie, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

4. Is CF voor alle debiteuren verplicht?

Moet ik CashFirst toepassen op al mijn debiteuren?

Neen hoor, het staat u volledig vrij op welke debiteuren u het systeem wenst toe te passen, er zijn geen specifieke verplichtingen.

5. Blijft goedkeuring eeuwig geldig?

Blijft een goedkeuring van Atradius eeuwig geldig?

De toegekende dekkingen blijven slechts gedurende één maand geldig. U kan voor een bepaalde debiteur een dekking aanvragen en verschillende facturen verzekerd versturen binnen die maand, voor zover het totale bedrag van die facturen het dekkingsbedrag niet overschrijdt. Voor facturen na die maand vraagt u opnieuw een dekking aan.

6. Wanneer word ik betaald?

Wanneer en hoeveel zal ik betaald krijgen?

Wanneer uw debiteur zijn factuur niet op de vervaldag betaalt, dan kunt u de factuur onmiddellijk aan ons overdragen. Onze specialisten trachten het openstaande saldo dan in te vorderen.

Onmiddellijk wanneer wij betaald worden krijgt u het geld doorgestort. In vele gevallen volstaat één telefoontje of ander contact via Atradius met de debiteur om de betaling te ontvangen. Bedrijven houden immers aan hun financiële reputatie bij kredietverzekeringsbedrijven. Zeker als ze internationaal werken zoals dat bij Atradius het geval is.

Indien we er niet snel genoeg in slagen om te incasseren, dan vergoeden wij u alvast 90% van het gekozen dekkingsbedrag, uiterlijk 60 dagen na vervaldatum.

Mochten we achteraf toch nog het volledige bedrag bij de debiteur kunnen incasseren, dan krijgt u op dat moment ook nog de resterende 10% uitbetaald.

7. Wanneer kan ik een uitbetaling aanvragen?

Wanneer kan ik aanspraak maken op uitbetaling?

Ten vroegste de dag na vervaldag van de factuur kan u deze bij Atradius indienen. Uiterlijk 60 dagen na vervaldag zal Atradius 90% uitbetalen. Uiteraard proberen we eerst bij de debiteur te incasseren, betaalt hij vroeger dan krijgt u onmiddellijk uitbetaald.

8. Hoe maak ik aanspraak op uitbetaling?

Hoe moet ik aanspraak maken op uitbetaling?

Door een onbetaalde factuur in te geven in het Atradius CashFirst Portaal, uiterlijk 30 dagen na vervaldag, geeft u aan Atradius de opdracht om de factuur verder op te volgen voor incasso. We voorzien hierbij meteen dat we u uiterlijk 60 dagen na vervaldag 90% van het verzekerde factuurbedrag uitbetalen indien de debiteur op dat moment nog niet betaald zou hebben.

9. Hoe zal Atradius mijn klanten benaderen?

Hoe zal Atradius mijn klanten benaderen om te incasseren?

Atradius heeft jarenlange ervaring in B2B incasso en is wat dat betreft de grootste speler op de markt. We kennen de markt waarin u onderneemt en kiezen altijd de meest gepaste manier om uw debiteuren tot betalen aan te manen. Vaak volstaat een mail, een brief of een kort telefoontje om uw debiteur tot betaling te laten overgaan. In andere gevallen moeten we overgaan tot ingebrekestellingen en invorderingen, maar meestal hoeft het zover niet te komen.

10. Wat zal de impact zijn van CF op ...?

Wat zal de impact zijn van CashFirst op mijn klanten?

We streven ernaar de relatie met uw klant zo weinig mogelijk te verstoren. Niet-betaling op de vervaldag is op zich geen drama. We manen gewoon vriendelijk aan om te betalen. In vele gevallen is dit voldoende. Daar waar we verdere maatregelen moeten nemen zullen we dit altijd zo klantgericht mogelijk doen. De bedoeling is natuurlijk wel dat uw facturen betaald geraken en dat uw klanten begrijpen dat ze hun betalingsafspraken moeten naleven.

11. Hoeveel kost het incasso ... ?

Hoeveel zal het incasso van onbetaalde facturen me kosten?

Voor de factuurbedragen die binnen het door u gekozen dekkingsbedrag vallen betaalt u geen incassokosten. Voor het gedeelte van de facturen dat buiten het dekkingsbedrag valt wordt een preferentiëel incassotarief aangerekend. Dit tarief bedraagt 8,5% voor Belgische debiteuren en 10% voor buitenlandse debiteuren op de bedragen ontvangen bij Atradius Collections of bij u na overdracht van het incasso.

12. Wat gebeurt er als klant betaalt voor...?

Wat gebeurt er als de klant betaalt alvorens Atradius het incasso heeft opgestart?

Indien uw klant u toch nog zou betalen in de korte periode tussen het doorgeven ter incasso aan Atradius en onze eerste actie, dan zullen wij het dossier afsluiten in onze systemen. In de eerste aanmaning geven we ook aan dat indien intussen reeds betaald werd de herinnering genegeerd mag worden.

13. Incasseert Atradius ook andere facturen?

Wat gebeurt er als ik een niet goedgekeurde factuur toch wil laten invorderen?

Indien u een factuur die niet door Atradius goedgekeurd werd toch door ons wil laten invorderen dan kan u hiervoor als CashFirst-klant gebruik maken van onze preferentiële tarieven. Neem hiervoor contact op met onze klantendienst via vragen.cashfirst@atradius.com . Zij informeren u graag over onze mogelijkheden en geven u duidelijk aan wat de kosten voor het incasso zullen zijn.

14. Wat als klant finaal niet betaalt?

Wat gebeurt er wanneer de klant finaal niet betaalt?

In dit geval zal Atradius uiterlijk 60 dagen na vervaldag van de factuur 90% van het openstaand factuurbedrag binnen het verzekerde dekkingsbedrag vergoeden.

15. Hoeveel zal CashFirst me gaan kosten?

De verschillende formules van CashFirst kunt u bekijken op de pagina "Prijzen" van deze site. U kunt reeds vanaf € 99/maand gebruik maken van de CashFirst uitbetalingsverzekering.

16. Kan ik CF toepassen op meerdere ..?

Kan ik dit toepassen op zoveel facturen als ik zelf wil?

Ja, u bepaalt zelf welke facturen u wenst te verzekeren. Gezien een dekkingstoezegging één maand geldig blijft kunt u mogelijk verschillende facturen op dezelfde debiteur met één dekkingsaanvraag dekken. Het indienen van een dekkingsaanvraag kost € 20.

17. Zijn er nog andere CF prijsformules?

Kan ik dit toepasen voor hogere bedragen dan aangegeven in de CashFirst formules?

CashFirst is een instapproduct om KMO-bedrijven op een makkelijke en betaalbare manier toegang te geven tot kredietverzekering. Naast CashFirst biedt Atradius u nog andere kredietverzekeringsproducten aan die toegepast kunnen worden op grotere factuurbedragen en andere factuurvolumes. Neem hier snel een kijkje om te ontdekken welke andere mogelijkheden Atradius u kan bieden.

18. Wie is Atradius?

Atradius is de marktleider voor kredietverzekering in België en Luxemburg en de specialist voor kredietverzekering van de KMO.

We staan in de markt gekend als best service provider en easy to do business with. Dat betekent dat we klantgericht en flexibel zijn.

Onze adviseurs staan u graag bij met ondersteuning en antwoorden op uw vragen. U kan hen bereiken via vragen.cashfirst@atradius.com of door hen telefonisch te contacteren op de CashFirst helpline op 03/213 42 90.

19. Wat zijn de voordelen van CashFirst ...?

Wat zijn de voordelen van CashFirst voor mijn onderneming?

Ondernemers worden dagelijks geconfronteerd met 10% van de facturen die 90 dagen na vervaldag nog steeds niet betaald zijn, deze wegen zwaar op de liquiditeit en brengen vele bedrijven zelfs in moeilijkheden.

Door met CashFirst te werken zorgt u ervoor dat uw betalingen vlotter binnenkomen en er dus minder druk staat op uw cashflow.

U wordt vooraf gewaarschuwd over de te mijden debiteuren, incasseert veel sneller dan voorheen openstaande facturen en kunt relax ondernemen omdat u zeker bent dat u uiterlijk binnen de 60 dagen na factuurdatum een flink gedeelte van het openstaande bedrag op uw rekening zal ontvangen.

20. Wat is het verschil tussen CashFirst ...?

Wat is het verschil tussen CashFirst en andere kredietverzekeringsproducten?

CashFirst speelt doelgericht in op de noden van de KMO-ondernemer.

  • U kiest voor welke klanten en facturen u een dekking aanvraagt;
  • onmiddellijke beslissing over kwaliteit van de debiteur;
  • volledige online cyclus mogelijk;
  • administratie wordt tot een absoluut minimum beperkt;
  • geen jaarlijkse omzetopgave nodig;
  • duidelijke kostenstructuur;
  • een polis van slechts 2 pagina’s;
  • eenvoudige algemene voorwaarden;
  • veel sneller incassotraject en snellere uitbetaling.

CashFirst: Onderneem relax. U wordt betaald.