Producten en diensten

Heel wat ondernemers zien uitdagingen in credit management, Atradius ziet oplossingen.

U wilt uw onderneming veilig laten groeien, zich geen zorgen maken over mogelijke wanbetalingen of een faillissement van één van uw klanten? Met onze ruime ervaring en expertise bieden we een reeks op elkaar afgestemde producten en diensten die u hierbij helpen. Zo heeft u de vrijheid om zaken te doen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de risico's.

Kredietverzekering

KMO schulden

Een kredietverzekering van Atradius, een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u steeds wordt betaald voor uw producten en diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten.


Garanties

Business meeting

Garanties en borgstellingen vormen een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Atradius is een internationaal erkende garantieverstrekker met een lokale aanpak.


Special Products

Group of atradius coworkers working together

Soms dekt een normale kredietverzekering simpelweg niet de specifieke behoeften van de klant. Zodoende biedt Atradius Special Products praktische oplossingen op maat.


Kredietverzekering middellange en lange termijn

Account manager

De divisie ICP ontwikkelt producten ter dekking van kredietrisico’s op middellange en lange termijn, op particulieren en ondernemingen voor kredieten met meerdere vervaldagen.


Atradius incasso, minnelijk of juridisch.

Atradius Kreditversicherung - Discussing figures in business meeting

Atradius Collections biedt haar incassodiensten aan in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteur ook in de wereld gevestigd zijn.


Commercial Finance, factoringadvies via Atradius

Vergadering

Full Service Factoring via één van de partners van Atradius biedt niet alleen direct liquiditeit, maar het ontlast uw debiteurenbeheer en biedt 100% bescherming tegen wanbetaling. 

Wat onze klanten over ons zeggen!

Deze getuigenissen en casestudies tonen hoe we ondernemers in allerlei sectoren en landen bijstaan in het verder stroomlijnen van hun creditmanagementprocessen en -praktijken.

Up to date online hulpmiddelen binnen handbereik

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Atradius Atrium is uw credit management portaal waarmee u met één druk op de knop uw polis kunt beheren en kredietlimieten kunt aanvragen. Op één plek, in één keer.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Atradius Insights is een ware revolutie in de manier waarop klanten rapporten kunnen trekken over hun kredietverzekeringscontract.

Collect@Net

Computer cables | Atradius

Via de tool Collect@Net behouden de bij Atradius verzekerde klanten alsook de incassoklanten van Atradius Collections steeds een duidelijk beeld op de door hen ingediende incassozaken.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.