Producten

CashFirst, u kiest als KMO zelf welke facturen u verzekerd wenst te zien!

U wilt uw onderneming veilig laten groeien, zich geen zorgen maken over mogelijke wanbetalingen of een faillissement van één van uw klanten? Met onze ruime ervaring en expertise bieden we een reeks op elkaar afgestemde producten en diensten die u hierbij helpen. Zo heeft u de vrijheid om zaken te doen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de risico's.

Kredietverzekering, onze core business

Een kredietverzekering van Atradius, een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u steeds wordt betaald voor uw producten en diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten.

Onze online diensten

Via deze online diensten kunnen de Atradiusklanten, ieder op hun niveau, hun kredietverzekering optimaal benutten en vooruit kijken.

Atradius Incasso

Atradius Collections biedt haar incassodiensten aan in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteur ook in de wereld gevestigd zijn.

Atradius Kreditversicherung - Discussing figures in business meeting

Atradius Garanties

Garanties en borgstellingen vormen een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Atradius is een internationaal erkende garantieverstrekker met een lokale aanpak.

Business meeting

Global Kredietverzekering

Bij Atradius Global zien we uw multinationale business als één geheel en bieden we tegelijkertijd de lokale ondersteuning die past bij uw geografische spreiding.

Asian business people talking outside

Special Products

Soms dekt een normale kredietverzekering simpelweg niet de behoeften van de klant. Zodoende biedt Atradius Special Products praktische oplossingen op maat.

Group of atradius coworkers working together

Getuigenissen van enkele van onze klanten!

Onze casestudies lichten toe hoe we ondernemers in allerlei sectoren en landen bijstaan in het verder professionaliseren van hun creditmanagementprocessen en -praktijken.

Kredietverzekering middellange en lange termijn

De divisie ICP (Instalment Credit Protection) ontwikkelt producten voor de indekking van risico's op specifieke markten: leningen, leasing- en huurcontracten.

Commercial Finance advies via Atradius

Full Service Factoring via één van de partners van Atradius biedt niet alleen direct liquiditeit, maar het ontlast uw debiteurenbeheer en biedt 100% bescherming tegen wanbetaling.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.