CashFirst de flexibele financierings- en verzekeringsoplossing voor de KMO

CashFirst biedt een antwoord aan de verzekeringsnoden van de kleine KMO.

CashFirst. Relax. U wordt betaald!

KMO's die in de B2B sfeer ondernemen worden regelmatig geconfronteerd met een gebrek aan liquiditeiten ten gevolge van late betalingen van hun klanten.

Met een standaard kredietverzekering moet een ondernemer een kredietlimiet vragen op elke debiteur, wat soms administratief te zwaar is voor een kleine onderneming. Met CashFirst kan de ondernemer een dekking vragen per transactie, wat betaling garandeert voor die facturen waar de ondernemer over twijfelt. Ook de polis werd aan de noden van de KMO aangepast: slechts 2 pagina's omschrijven de algemene voorwaarden.

Atradius heeft met CashFirst een online innovatieve online verzekeringspolis ontwikkeld die een snellere betaling van de facturen garandeert. Het beheer wordt tot het strikte minimum beperkt en flexibiliteit is de algemene leidraad.

Via CashFirst geeft Atradius de mogelijkheid aan KMO's met een omzet tot € 4 mio., in B2B, om hun klanten in te dekken en zeker te zijn minstens 90% te ontvangen ten laatste 2 maand na vervaldag van het factuur.

Het principe is tegelijkertijd simpel en revolutionair. De verzekerde beslist zelf welke klanten of facturen hij verzekert. Er is dus geen enkele verplichting meer om het volledige klantenbestand te verzekeren.

CashFirst bestaat in 4 verschillende formules. De '5 to Cash' formule laat toe reeds verzekerd te zijn voor € 99 per maand. Voor dit bedrag, geniet de klant van een dekking van € 5 000 per prospect/klant en kan hij genieten van het geheel aan Atradiusdiensten:

  • financiële analyse: CashFirst geeft u een proactieve inschatting van het risico, met onmiddellijk antwoord, op de door de klant gekozen facturen/debiteuren.
  • het incasso in geval van onbetaalde facturen,
  • storting van een schadevergoeding van alvast 90%, ten laatste 2 maand na vervaldag van het gedekte factuur.

Meer info over CashFirst?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.