Commercial Finance advies via Atradius

Full Service Factoring via één van de partners van Atradius biedt niet alleen direct liquiditeit, maar het ontlast uw debiteurenbeheer en biedt 100% bescherming tegen wanbetaling.

Een ideale combinatie

Full Service Factoring is gebaseerd op drie verschillende componenten; flexibele financiering van openstaande posten, bescherming tegen wanbetaling, en een professionele organisatie voor klanten- en debiteurenbeheer.

Wij financieren tot 90 procent van uw openstaande posten binnen een afgesproken kredietlimiet. U ontvangt de overige 10 procent zodra uw klant de rekening heeft betaald. Wanneer de klant niet kan betalen door insolventie, ontvangt u het resterende bedrag niet later dan 100 dagen na de vervaldatum. U ontvangt het volledige openstaande bedrag.

Man and woman reading document | Atradius Takaukset

Waarom Factoring

U ziet mogelijkheden voor uw bedrijf. De groei is ingezet. Nieuwe investeringen zullen uw bedrijf goed doen, maar er is geen ruimte binnen uw huidige financieringscapaciteit. Daarnaast merkt u dat de betalingstermijnen van uw debiteuren oplopen en het saldo van uitstaande vorderingen toeneemt. Misschien moet u eens denken aan een andere vorm van financieren: Factoring via Atradius.

Financiering
Met factoring beschikt u over een stabiele financiering. Factoring financiert tot 90% van uw debiteurenportefeuille. Bovendien laat het de betalingstermijn niet verder oplopen dan 90 dagen. Het incasso kan direct worden gestart. Met Factoring beschikt u onmiddellijk over meer financiële armslag en daarbij blijft u als ondernemer volledig onafhankelijk en slagvaardig. De extra liquiditeitsruimte die u realiseert, stelt u in staat uw middelen optimaal in te zetten ten gunste van uw bedrijf.

Flexibel en snel
Met factoring biedt men ook een flexibele vorm van financiering. Uw financieringscapaciteit groeit mee met het totale saldo aan openstaande vorderingen. Via een beveiligde omgeving op de internetsites geeft men u snel toegang tot uw financiering en alle relevante informatie. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een computer met internetaansluiting en bij voorkeur een geautomatiseerde administratie.

Advies via Atradius

Via onze goede contacten binnen de commercial financewereld zijn de adviseurs van Atradius perfect geplaatst om u bij te staan in het maken van de juiste keuze.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.