Getuigenis – Van Hoecke NV

We ervaren dat een samenwerking met Atradius een partnership is waar we beiden energie in stoppen en waar we ook beiden beter van worden.

Peter Van Hoecke CEO Van Hoecke NV

Van verdeler naar bekroonde “Factory of the Future”.

De expert in functioneel meubelbeslag Van Hoecke NV uit Sint Niklaas staat al jaren aan de top van zijn markt. Het garanderen van de continuïteit van de onderneming vormt de grootste uitdaging. Om die continuïteit te bewerkstelligen is groei de enige optie … uiteraard geen makkelijke opdracht als je al 75% marktaandeel hebt.  Door eigen productie op te starten in niet strategische materialen van hun huidige leveranciers wist Van Hoecke toch nog een plaatsje te veroveren in de markt en kunnen ze nu exporteren naar interessante markten. Een kredietverzekering van Atradius staat hen bij om de betalingsrisico’s op die exportmarkten correct in te schatten. Zo kan Van Hoecke een service leveren met minder frictie, met minder discussie over gevoelige thema’s.

Bekijk hieronder de volledige getuigenis van Peter Van Hoecke, CEO van Van Hoecke NV.

  


 

 

Kredietverzekering, onze core business.

Man with screen | Atradius

Een kredietverzekering van Atradius, een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u steeds wordt betaald voor uw producten en diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten.


Kredietverzekering in vraag en antwoord

Woman with tablet looking up

De meest gestelde vragen over kredietverzekering worden hier kort beantwoord.


Getuigenissen van enkele andere klanten

Man lwith glasses ooking up

Bekijk hier nog enkele andere getuigenissen van Atradiusklanten uit diverse sectoren en verschillende landen.


Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.