Kredietverzekering middellange en lange termijn

De divisie ICP ontwikkelt producten ter indekking van kredietrisico’s op middellange en lange termijn, op particulieren en ondernemingen voor kredieten met meerdere vervaldagen.

In geval van een vaststaande of vermoedelijke insolventie van een debiteur zal Atradius Instalment Credit Protection haar verzekerde klanten vergoeden voor de vervallen facturen, binnen de 30 dagen na indiening van de claim. Atradius ICP treedt in de rechten van de verzekerden die alzo van elke financiële last ontdaan worden, huidig en toekomstig, tot bij het afsluiten van de gedekte vorderingen.

Atradius Instalment Credit Protection zorgt aldus voor een vermindering van de financiële kosten bij haar verzekerde klanten, door het incasso van de reeds uitbetaalde vorderingen op zich te nemen.

Elk contract wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de klant en aan de sectorspecificaties.

Atradius Instalment Credit Protection is werkzaam op 3 specifieke markten: