Kredietverzekering, onze core business

Een polis bij Atradius, een duidelijke kwaliteitsgarantie.

Een kredietverzekering van Atradius, een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u steeds wordt betaald voor uw producten en diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten.

U bent nog niet helemaal zeker wat een debiteurenverzekering is of hoe het werkt en u zou er graag meer over vernemen? Neem dan snel een kijkje op onze microsite "Wat is kredietverzekering"

U bent zich bewust van de risico's van niet betalende klanten en bent op zoek naar de voor uw onderneming geschikte dekking?  Neem een kijkje in onderstaande tabel en beslis welke van onze polissen het meest aan de specificaties van uw onderneming beantwoordt.

Elke kredietverzekering biedt een verbetering van uw risk management en draagt bij aan de financiële gezondheid van uw onderneming, maar Atradius zet altijd net die ene stap extra zodat u zeker bent dat de goederen en diensten die u levert, in welk land ook of aan welke klant ook, steeds betaald worden.

Product Uw omzet (valuta) Belangrijkste eigenschappen
CashFirst tot € 4 miljoen omzet
  • een transactioneel financierings- en verzekeringsproduct
  • u kiest zelf welke klanten u verzekert
  • reeds een polis vanaf € 99/maand

Bekijken
Modula First Tot maximaal € 6 miljoen
  • Dekking in gans Europa
  • Forfaitaire prijzentabel (all in)
  • Blinde dekking tot € 3000/klant

Bekijken
Modula Onbeperkt
  • de maatwerk kredietverzekeringspolis
  • eigen beslissingsmogelijkheden en tot 95% dekking
  • wereldwijde dekking mogelijk
Bekijken
Global vanaf € 250 miljoen
  • Maatwerk kredietverzekeringspolis voor multinationale ondernemingen
Bekijken

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij luisteren graag naar uw verhaal en noden en werken samen met u naar de ideale oplossing voor uw onderneming.

Gerelateerde content

Atradius Atrium, al uw online tools onder één dak.

Atradius Atrium is uw credit management portaal waarmee u met één druk op de knop uw polis kunt beheren en kredietlimieten kunt aanvragen. Op één plek, in één keer.

Customer service charter

Het Atradius Customer Service Charter is onze belofte aan u. Het laat zien hoe we ons inspannen om u te voorzien van uitstekende communicatie, service, ondersteuning en advies.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.