Special Products

Soms dekt een normale kredietverzekering simpelweg niet de behoeften van de klant. Zodoende biedt Atradius Special Products praktische oplossingen op maat.

 

 

 

Group of atradius coworkers working together

 

 

 

Soms dekt een standaard kredietverzekering simpelweg niet de behoeftes van de klant. Zodoende biedt Atradius Special Products praktische oplossingen op maat voor vorderingen die vaak niet effectief door meer traditionele credit management instrumenten aangepakt kunnen worden. Onze Special Products afdeling levert bescherming, aangepast aan het specifieke risico.

Hieronder vindt u een reeks productbeschrijvingen die de belangrijkste voordelen weergeeft van de verschillende soorten dekking die Special Products aanbiedt.

Single Contract Cover

Onze Single Contract Cover is een flexibele manier om bescherming te bieden tegen politieke en commerciële risico's voor specifieke opdrachten.

Single Buyer Cover

Onze Single Buyer Cover biedt u een zeer flexibele manier om de bescherming te bieden tegen risico's op een specifieke koper.

Advance Payment and Supplier Funding Cover

Onze Advance Payment and Supplier Funding Cover beschermt u tot maximaal 95% van de aanbetaling in het geval dat uw leverancier failliet gaat en niet in staat is om de bestelling uit te voeren.

Non-Cancellable Credit Limit Cover

Onze Non-Cancellable Credit Limit Cover biedt u de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen en beslissingen te nemen met betrekking tot de veranderende debiteurenrisico of marktomstandigheden.

Investment and Overseas Assets Cover

Onze Investment and Overseas Assets Cover biedt bescherming tegen een reeks van gevaren die uw investeringen, activa of de ontvangst van dividenden en terugbetalingen van leningen in gevaar zou kunnen brengen.

Excess of Loss Cover

Onze Excess of Loss Cover is speciaal ontworpen om ondernemingen te beschermen tegen catastrofaal verlies en is een flexibele methode voor het verwerven van bescherming tegen commerciële en politieke risico's over de hele debiteurenportefeuille.

 

 

 

 

 

 

Stel hier uw vraag over Special Products

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.