Getuigenis - Klaus Faber AG: Kredietverzekering voor de groothandel in kabels

Hoe we het operationele bedrijfsmodel van Faber Kabel ondersteunen om risico's tot een minimum te beperken.

In een oogopslag

Onderneming:

Klaus Faber AG

Sector:

Groothandel in draden en kabels

Markt:

Wereldwijd

Uitdaging:

De strategische ontwikkeling van onze zakelijke relaties ondersteunen.

Resultaten:

De operationele strategie van Klaus Faber bestaat erin risico's tot een minimum te beperken, ongeacht het economische klimaat.

Hoe we hierin geslaagd zijn:

Door een veilig operationeel platform aan te bieden dat berust op een grondige kennis van de markt en klanten van Faber Kabel.

We hebben een kredietverzekeraar nodig die begrijpt aan welke risico's onze onderneming wordt blootgesteld en die snel op onze noden kan inspelen.

Case study Faber Kables Ulrich Spies
hoofd Financiën en Boekhouding

We hebben de afgelopen 40 jaar een hechte samenwerking opgebouwd met Faber Kabel die berust op een grondig inzicht in hun bedrijfsvoering en doelstellingen. Ulrich Spies, hoofd Financiën en Boekhouding bij Faber Kabel, beschrijft de kredietverzekering van Atradius als een spilelement in de ontwikkeling van hun klantenrelaties.

Doelstellingen

De aanpak van Faber Kabel op het gebied van kredietverzekering is in de eerste plaats gericht op het veiligstellen van een duurzame balans. Ulrich Spies licht toe: "We verzekeren doorgaans al onze vorderingen, zowel in eigen land als internationaal.

Een kredietverzekering ondersteunt ons bij de strategische ontwikkeling van onze activiteiten, in het bijzonder door het vermijden van verliezen en achterstallige schulden.

Een goede communicatie met onze kredietverzekeraar is voor ons van immens belang, omdat we enkel dan snel en efficiënt kunnen beslissen en onze klanten de juiste kredietvoorwaarden kunnen aanbieden."

Onze rol

Onze rol bestaat erin een kredietverzekering en correcte bedrijfsinformatie aan Faber Kabel aan te leveren om hun strategische ontwikkeling en bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen, wat moet leiden tot een minimale blootstelling aan risico's. We werken nauw samen met de onderneming en hebben de voorbije 40 jaar een hechte relatie opgebouwd.

 

 

 

Faber

 

 

 

In de praktijk omvat dit de beoordeling van de (potentiële) klanten van Faber Kabel, die we snel en objectief uitvoeren. Daarnaast maakt de onderneming handig gebruik van onze brede kennis over de huidige economische situatie van sectoren, landen en bedrijven als hulpmiddel voor het beheren van hun handelsactiviteiten.

Het dekkingsbedrag dat we aan de debiteuren/klanten toekennen wordt door Faber Kabel gebruikt als indicatie voor de volumebeperking voor de verkoopafdeling. Op die manier kan Faber Kabel op een doeltreffende manier zakendoen en tegelijkertijd het risico zo klein mogelijk houden.

Resultaten

Tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008 hebben we kunnen aantonen hoe belangrijk we zijn als kritieke partner voor Klaus Faber AG. Ulrich Spies bevestigt dit: "De baisse van verschillende economieën, in combinatie met financieel ongezonde ondernemingen en ongunstige wisselkoersen, waren risico's waar we dankzij de steun van Atradius op een gepaste manier mee konden omgaan. Daarom hebben we de crisis beter doorstaan dan andere ondernemingen."

"We erkennen evenwel dat een kredietverzekering niet alleen als bescherming tegen een financiële crisis is bedoeld. Daarom behouden we onze kredietverzekering ook in gunstige economische tijden. Onze operationele strategie bestaat erin risico's tot een minimum te beperken, ongeacht het economische klimaat.

Deze aanpak is relevant voor al onze klantsectoren, maar is vooral belangrijk in de sector van hernieuwbare energie. Opkomende markten zoals zonne-energie en de fotovoltaïsche industrie zijn onderhevig aan internationale concurrentie, met soms verwoestende prijzenoorlogen. Om die reden kan het wanbetalingsrisico groot zijn, ook al functioneert de economie in het algemeen goed.  

Bovendien waarderen onze huisbanken ons doordachte en risicobeperkende commerciële beleid. Deze perceptie van onze onderneming wordt eveneens weerspiegeld in de financiële slagkracht van Faber Kabel en een hele resem positieve bedrijfswaarderingen van verschillende economische instellingen".

Over  Klaus Faber AG

Klaus Faber AG is gevestigd in Saarland, Duitslands industriële kern, en is gespecialiseerd in de verkoop van kabel en draad. De onderneming bedient klanten in Duitsland en verdeelt haar producten over heel Europa en de rest van de wereld. Faber Kabel is vandaag een van Europa's grootste kabeldistributeurs.

Met een voorraad van meer dan 8.000 producten biedt Faber Kabel klanten de keuze uit meer dan 80.000 verpakkingseenheden en een oneindig aantal kabellengtevariaties.

De onderneming verbindt zich ertoe om binnen 48 uur overal in Duitsland te leveren en beschikt over een infrastructuur die wereldwijde leveringen ondersteunt, hoe complex die ook mogen zijn.

Faber Kabel gaat prat op het feit dat het kabel en draad van topkwaliteit levert en een uitstekende klantenservice garandeert, dankzij een strikte interne werkethiek.