Getuigenis - Pittards: Kredietverzekering voor de lederwarensector

Hoe we met Pittards samenwerken om hun sterke export te ondersteunen.

In een oogopslag

Onderneming:

Pittards

Sector:

Premium leder en lederwaren

Markt:

Wereldwijd

Uitdaging:

Succesvol blijven exporteren en tegelijkertijd nieuwe groeisectoren ontwikkelen.

Resultaten:

Pittards geniet extra comfort bij de uitoefening van haar kernactiviteiten en bij de zoektocht naar nieuwe klanten.

Hoe we hierin geslaagd zijn:

Dankzij een nauwe samenwerking en een scherp inzicht in hun bedrijfsdoelstellingen, werking en markten.

Omdat we heel veel exporteren en dit zeer diverse risico's inhoudt, hebben we een goede kredietverzekering nodig.

Case study Jill Williams Jill Williams,
Pittards

We verstrekken al sinds de jaren '80 kredietverzekeringen aan Pittards. Jill Williams, financieel directeur en secretaris van de onderneming, beschrijft onze relatie als een partnership dat draait op wederzijds vertrouwen.

Doelstellingen

Prioritair doel voor Pittards is om verder te borduren op haar succesvol exportmodel en tegelijkertijd nieuwe markten te ontwikkelen via een volledig nieuw productaanbod.

"We exporteren ongeveer 90% van onze premium leders", bevestigt Jill Williams, "en onze afnemers bevinden zich bijna overal ter wereld, met uitzondering van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Vooral in het Verre Oosten en het gebied rond de Grote Oceaan doen we het bijzonder goed."

Naast exportactiviteiten mikt Pittards op twee nieuwe groeisectoren: haar gloednieuwe lederwarenassortiment en haar productiecapaciteit in het buitenland. Die buitenlandse productiecapaciteit omvat een leerlooierij in Ethiopië, die hoogwaardig haarschaapleder produceert en meer recent ook vier handschoenfabrieken in Addis Abeba.

Het assortiment afgewerkte producten van Pittards omvat de premium Daines & Hathaway-lederwarencollectie en het Pittards England-assortiment met tassen, handschoenen en kleding.

Onze rol

 

 

 

Case Study Pittards

 

 

 

We bieden Pittards één enkele Global kredietverzekeringspolis en directe toegang tot onze kredietanalisten en hun eigen accountmanager. Wij delen onze kennis van de verschillende landen waarnaar ze exporteren en zij delen op hun beurt informatie over hun nichemarkt en afnemers.

Onze kredietverzekeringspolis geeft Pittards gemoedsrust in een markt waar op elk moment onvoorziene risico's kunnen opduiken. Jill Williams licht toe: "We werken met een natuurproduct en worden geconfronteerd met risico's waar fabrikanten die met niet-natuurlijke materialen werken nooit rekening mee hoeven te houden."

"We exporteren ook naar heel veel verschillende landen en Atradius kan ons daarbij ondersteunen dankzij een brede, wereldwijde dekking. Wanneer we een nieuwe markt verkennen, vragen we meestal al in een vroeg stadium een kredietlimiet aan, doorgaans wanneer we lederstalen leveren aan potentiële kopers. Op die manier kunnen we snel reageren wanneer de klant zijn eerste grote bestelling plaatst."

Onlangs hebben we Pittards bijstand verleend toen ze van leverancier van leders wilden doorgroeien naar leverancier van afgewerkte lederwaren. Deze uitbreiding naar een compleet nieuw productassortiment vergde de ontwikkeling van zowel nieuwe klanten als nieuwe markten.

 

Resultaten

 

 

 

Jill Williams Pittards Case study

 

 

 

In de afgelopen tien jaar heeft Pittards nauwelijks claims moeten indienen, een bewijs van de gezondheid van hun eigen bedrijf, maar ook van het partnership dat we in de loop der jaren samen hebben opgebouwd.

"In onze samenwerking met leveranciers hanteren we bij voorkeur een partneraanpak", verklaart Jill Williams. "We gaan voor duurzame relaties en zijn ervan overtuigd dat je door nauw samen te werken en loyaal te zijn wederzijds vertrouwen opbouwt. We hebben heel veel vertrouwen in onze accountmanager, met wie ik al tien jaar samenwerk. Hij is ons eerste aanspreekpunt, maar ik weet dat ik voor een complexere vraag steeds direct toegang heb tot de kredietanalisten."

"Onze kredietverzekering van Atradius is voor ons een enorme ruggensteun tijdens onze groei. Hoewel zo'n kredietverzekering niet noodzakelijk is voor onze relatie met onze bankiers, zorgt deze wel voor extra comfort, in die zin dat onze banken zich geen zorgen hoeven te maken over schulden. De kredietverzekering ondersteunt ons ook bij het verkennen van nieuwe klanten, vooral omdat we producten vervaardigen voor retailers als Jaguar en Jack Wills."

Een bijzondere groeisector voor Pittards is de productieactiviteit in Ethiopië. De onderneming onderhoudt al meer dan een eeuw een goede handelsrelatie met dit land, dat een zeer belangrijke leverancier is van hoogwaardig haarschaapleder.

Iets meer dan tien jaar geleden ondertekende Pittards een contract met de Ethiopische overheid voor de uitbating van de grootste genationaliseerde leerlooierij, die ze daarna overkochten.

Als ethische werkgever is Pittards nauw betrokken bij de gemeenschappen rond hun productievestigingen. In Ethiopië wordt onder meer geïnvesteerd in lokaal onderwijs en gezondheidszorg.

Over Pittards

Pittards

Pittards is een wereldmerk dat hoogwaardige leders en lederproducten levert. De onderneming werkt samen met toonaangevende internationale merken, retailers en fabrikanten.

Pittards werd in 1826 opgericht in Yeovil, Somerset, en is een Brits succesverhaal. Het gerenommeerde merk geniet een uitstekende reputatie over de hele wereld voor de productie van hoogwaardige handschoenen, kleding en schoenleer. Als speerpunt op het gebied van lederinnovaties, die ertoe hebben bijgedragen dat sportmerken betere producten aan hun klanten kunnen aanbieden, garanderen hun technische leders superieure prestaties in een hele resem toepassingen.

In 2008 breidde Pittards uit naar de lederwarenmarkt met de overname van de gereputeerde lederwarenmaker Daines & Hathaway. Naast hun Britse vestiging in Yeovil werken er meer dan 1400 mensen in de productievestigingen van Pittards in Ethiopië. In 2014 bracht de onderneming de Pittards England-collectie op de markt.


 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.