B2B payment practices trend, België 2023

Betalingsbarometer

  • België
  • Bouw,
  • Duurzame consumptiegoederen,
  • Machines/Engineering

Handelskrediet wordt door 55% van de Belgische ondervraagde bedrijven gebruikt om liquiditeitstekorten aan te vullen en een gezonde cashflow te behouden.

De Atradius Payment Practices Barometer is een jaarlijks onderzoek naar B2B-betalingspraktijken in markten over de hele wereld. De bevindingen kunnen waardevolle inzichten verschaffen in de huidige dynamiek van het betalingsgedrag van bedrijven in de B2B-handel. Het kan bedrijven die zaken doen, of van plan zijn zaken te doen, in de ondervraagde markten ook helpen om opkomende toekomstige trends in het betalingsgedrag van B2B-klanten te identificeren.

De 2023 Betalingsbarometer voor België werd uitgevoerd tussen het einde van het eerste kwartaal en het begin van het tweede kwartaal van 2023. Deze enquête werd uitgevoerd binnen de sectoren bouw, duurzame consumptiegoederen en machines.
De bevindingen moeten dan ook in dat licht worden bekeken.

Belangrijkste punten uit het rapport voor België

Handelskrediet wordt belangrijk bij beslissingen over bedrijfsfinanciering

  • Om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vullen en een gezonde cashflow te behouden, zei 55% van de ondervraagde bedrijven in België dat ze hun leveranciers om handelskrediet vroegen als liquiditeitsbron op korte termijn. Dit was te verkiezen boven bankleningen in een tijd van hoge rentevoeten als gevolg van een strenger monetair beleid. De meeste bedrijven ontvingen echter minder handelskrediet dan gevraagd, een duidelijk signaal van financiële nood onder Belgische bedrijven.
  • Vooral kmo-groothandelaars in de sector van duurzame consumptiegoederen meldden dit en liepen een verhoogd risico op liquiditeitstekorten omdat ze de stijgende inputkosten niet konden doorberekenen aan zeer prijsgevoelige B2B-klanten. Deze noodzakelijke stap om extra kosten te absorberen om de prijzen stabiel te houden, werd in verschillende sectoren in België waargenomen. Dit leidde de voorbije 12 maanden tot een stijging van de betalingsachterstand met gemiddeld 30%.

Bezorgdheid over belemmeringen voor bedrijfsgroei temidden van voorzichtig optimisme

  • Verschillende factoren die de bedrijfsgroei in het komende jaar zouden kunnen belemmeren, baren de Belgische bedrijven grote zorgen. Een van de grootste zorgen die Belgische bedrijven meldden, was een traag herstel van de wereldeconomie dit jaar, samen met binnenlandse en internationale concurrentiedruk die vooral bedrijven in de sector duurzame consumptiegoederen, waar de elasticiteit van de vraag zeer hoog is, ondervonden. Bedrijven in de bouwsector maakten zich zorgen over de hoge prijzen van bouwmaterialen.

  • 55% meer ondervraagde bedrijven dan vorig jaar zeiden er vertrouwen in te hebben dat het betalingsgedrag van hun B2B-klanten de komende maanden zou verbeteren. Dit was echter niet het geval voor bedrijven in de Belgische bouwsector, die ons vertelden pessimistisch te zijn en een toenemende druk op hun cashflow te vrezen.

Wil je meer weten?

Download het volledige rapport voor een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten van 2023 van de Atradius Betalingsbarometer voor België.

Voor een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten voor West-Europa kunt u het volledige rapport downloaden in de sectie 'Documenten' hieronder. De statistische bijlage bij het regionale rapport is ook beschikbaar om te downloaden in de sectie hieronder.

Op alle inhoud op deze pagina is onze Disclaimer van toepassing, die hier beschikbaar is.