Trends in de bouwsector België - 2023

Market Monitor

  • België
  • Bouw

07 feb 2023

Energieke renovatie houdt de activiteit op peil

 

 

Belgian Construction Sector - Credit Risk Assessment table

 

 

Wij verwachten dat de Belgische bouwproductie in 2023 met 1,3% zal krimpen, na een daling met 0,8% in 2022, voornamelijk als gevolg van een lagere activiteit in de segmenten woningbouw en industriële bouw. Beide hebben te lijden onder de hoge inflatie en de gestegen financieringskosten voor bouwactiviteiten. Alleen de productie van civieltechnische werken zal dit jaar naar verwachting groeien (met ongeveer 3%), ondersteund door overheidsinvesteringen in schone energie en infrastructuurprojecten. Het segment renovatiewerkzaamheden dat zich richt op energetische renovatie (verwarming, ventilatie, isolatie en hernieuwbare energie) blijft veerkrachtig, omdat het profiteert van overheidssteun (btw-verlaging).

 

Belgian Construction Sector - Output table

Construction output Belgium

Veel bedrijven hebben een hoge schuldenlast en een combinatie van hoge prijzen voor energie, bouwmaterialen en hogere loonkosten zet de marges sterk onder druk. Belgische bouwbedrijven werken in een zeer concurrerende omgeving, met name bij openbare aanbestedingen. Het doorberekenen van hogere inputkosten is erg moeilijk, omdat de prijzen doorgaans voor langere tijd vastliggen.

Volgens de laatste Atradius Betalingsbarometer bedroeg het Days Sales Outstanding (DSO) in de Belgische bouwsector de afgelopen 12 maanden gemiddeld meer dan 60 dagen. Dit wijst duidelijk op het probleem van late betalingen en de daaruit voortvloeiende druk op de cashflow van bedrijven. Als onmiddellijke maatregel om een liquiditeitstekort te voorkomen, stellen bedrijven hun betalingen aan hun eigen leveranciers uit, met als gevolg het gevaar van een domino-effect in de toeleveringsketen van de sector.

Door de trage economische vooruitzichten voor dit jaar, de stijgende hoge inputprijzen en het aflopen van (pandemiegerelateerde) steunmaatregelen van de overheid verwachten wij dat zowel de betalingsachterstand als het aantal insolventies in 2023 verder zal toenemen.

Wij beoordelen de kredietrisicosituatie als "slecht" voor de subsectoren woningbouw en utiliteitsbouw en als "redelijk" voor weg- en waterbouw en bouwmaterialen. Hoewel de vraag in 2024 weer zou moeten aantrekken en de inflatiedruk afneemt, zal het tekort aan geschoolde arbeidskrachten een ernstige uitdaging blijven. Er is een tekort op alle niveaus, van ingenieurs tot calculators, werfmanagers, werfleiders en alle soorten bouw- en installatiepersoneel. Dit zal een negatief effect hebben op de voltooiing van bouwprojecten en zal de loonkosten voor bouwers in de toekomst doen stijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten