Speak Up kanalen

Speak Up is bedoeld om meldingen met betrekking tot schendingen van de Gedragscode en intern beleid van Atradius, evenals alle handelingen of nalatigheden die resulteren in een schending van lokale of internationale wet- en regelgeving, onregelmatigheden of mogelijke fraude te ontvangen en behandelen. Anonieme meldingen worden geaccepteerd en zullen met de grootst mogelijke voorzichtigheid en vertrouwelijkheid worden onderzocht.

Het Speak Up-beleid van Atradius stelt de mogelijkheden vast om de bovengenoemde onregelmatigheden te melden. Atradius tolereert geen represailles voor het uiten van een zorg of het aanvragen van een officieel onderzoek naar een zaak.

Atradius nodigt werknemers en andere belanghebbenden met een zakelijke of professionele band met Atradius (met inbegrip van maar niet beperkt tot klanten, brokers, contractanten, aandeelhouders, gedetacheerd personeel, voormalige/potentiële werknemers, stagiairs) uit om zorgen te uiten of een melding te doen als zij van mening zijn dat een kwestie bij Atradius in strijd is met wet- of regelgeving of intern beleid en procedures.

U kunt meldingen van bovengenoemde onregelmatigheden versturen via de volgende kanalen:

  • Per e-mail op een van de volgende e-mailadressen: alertline@atradius.com of alertline@creditoycaucion.es.
  • Per post ter attentie van de Director of Internal Audit, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid, Spanje.

U kunt elke vorm of template gebruiken om uw bezorgdheid te uiten of een rapport in te dienen. Vermeld alle informatie die u beschikbaar hebt en die u relevant of nuttig acht. De melding van de onregelmatigheid moet ten minste de volgende informatie bevatten:

  • De gemelde onregelmatigheid, met gedetailleerde informatie over de omstandigheden van het incident, waar mogelijk met documentaire ondersteuning.
  • De identificatie van degenen die direct verantwoordelijk zijn voor de onregelmatigheid, indien bekend.

Zodra wij uw bericht hebben ontvangen, wordt dit behandeld door Atradius Internal Audit zoals vastgelegd in onze interne procedures.