Neem deel aan onze Virtual Events serie

From crisis to opportunity what's the future of trade?

Toen de Covid-19-crisis de wereld in een recessie deed belanden, vond er binnen enkele maanden een decennium van onverwachte - en soms ongekende - veranderingen in het handelslandschap plaats. Deze zijn onder meer de langetermijngevolgen van de pandemie voor de mondiale toeleveringsketens , de voortdurende heronderhandeling van de handelstarieven, het herstel van het evenwicht in de mondiale handelsbetrekkingen en de toenemende tendensen tot digitalisering en de-globalisering van de handel.

En waar liggen nu, wanneer de wereld ernaar streeft de bladzijde van de crisis om te slaan, de kansen voor de groei van het bedrijfsleven?

Neem deel aan onze reeks van vier virtuele interactieve events bedoeld om uw bedrijf te helpen de nieuwe internationale handelsomgeving te begrijpen, voorbij de handelskredietrisico's te navigeren en nieuwe groeikansen te identificeren. Mis zeker de kans niet om naar onze sprekers te luisteren, en naar de extra inzichten die zij zullen geven bij het beantwoorden van vragen uit het publiek.

Webinar #1        
How Covid-19 changed global trade forever

De Covid-19 recessie heeft het mondiale handelsklimaat diepgaand beïnvloed en heeft enkele veranderingen op lange termijn teweeggebracht. Sommige commentatoren zijn overtuigd dat deze blijvend zijn, waardoor de wereldhandel zich voor altijd een nieuwe vorm heeft aangemeten. Wat zijn in deze nieuwe handelsomgeving de groeimogelijkheden voor bedrijven?

Daisy McAndrew (voormalig Economie-editor en Chief Political Correspondent voor ITV News) zal de panelgesprekken in onze Virtual Event Series modereren. Op het eerste event spreken we met:

  • Professor Ian Goldin - Professor of Globalisation and Development aan de Universiteit van Oxford en Director of the Oxford Martin Programme on Technological and Economic Change
  • Emma Marcegaglia - Voorzitter en CEO van Marcegaglia Holding S.p.A. (Italië)

  • Johan Melander - Credit Director Electrolux APAC & MEA 

  • Edwin Kuhlman - Manager van het Global Commercial Underwriting Team en Manager Underwriting voor Nederland bij Atradius


Datum: Donderdag, 4 februari 2021
Uur: 11 uur (CET) / 6pm (Hong Kong)
Duur: 45 minuten panelgesprek, gevolgd door 15 minuten live Q&A

Klik hieronder om in te schrijven en om reeds vragen door te sturen naar ons panel.

Ja, ik schrijf me in.

Onze panelleden

Al onze virtuele events worden gemodereerd door Daisy McAndrew, Engelse journaliste en voormalig economisch redacteur en Chief Political Correspondent voor ITV News. Daisy's inzicht in de huidige wereld van financiën en economie maakt haar een populaire en goed geïnformeerde corporate host.

Emma Marcegaglia
Emma Marcegaglia
Emma Marcegaglia is de voorzitter en CEO van Marcegaglia Holding S.p.A. Zij is al vele jaren een toonaangevende stem in het Europese bedrijfsleven en ondersteunt actief jonge ondernemers in Italië en daarbuiten. Emma heeft verschillende toonaangevende adviesfuncties bekleed binnen de Europese Commissie, is voorzitter van de Italiaanse denktank FEEM en is o.a. voorzitter en bestuurslid van de Bracco Group en Gabetti Property Solutions.

Ian Goldin
Ian Goldin
Professor Ian Goldin, oprichter van de Oxford Martin School, is momenteel hoogleraar globalisering en ontwikkeling aan de universiteit te Oxford. Hij was ontwikkelingsadviseur voor Nelson Mandela en heeft als VP van de Wereldbank de samenwerking met de VN op het gebied van wereldwijde ontwikkelingsstrategie geleid.

 

   

Johan Melander
Johan Melander
Johan Melander is de APAC & MEA Credit Director voor Electrolux. Voor het bedrijf beheert hij lokale teams met een erg brede geografische spreiding. Johan heeft vele jaren ervaring in het beheer van kredietrisico's en is ideaal geplaatst om zijn deskundig inzicht te delen in de impact van Covid-19 op de internationale handel, zowel in ontwikkelde landen als in opkomende economieën.

Edwin Kuhlman
Edwin Kuhlman
Edwin Kuhlman is hoofd van het Global Commercial Underwriting Team en geeft leiding aan een team van ervaren underwriters wereldwijd. Naast zijn functie ter ondersteuning van de afdeling Atradius Global is hij tevens hoofd van Atradius Underwriting in Nederland, waar hij toezicht houdt op de kredietrisicoportefeuilles van binnenlandse bedrijven.

Lees hier meer over onze panelleden

Onze volgende virtual events?

Webinar # 2: How trade relationships and tariffs are affecting trade worldwide  -  half maart 2021  -  17 uur CET

Webinar # 3: The impact of digitalisation on the credit world  -  eind april 2021  -  7 uur CET

Webinar # 4: De-globalisation – a new way to trade but will it stick?  -  begin juni 2021  -  11 uur CET

Je kan niet deelnemen aan het event?

Binnenkort verschijnt er een whitepaper met de belangrijkste conclusies van het event. Schrijf je hieronder in om een exemplaar te ontvangen.

We zullen, wanneer beschikbaar, de details van het volgend event publiceren. Blijf op de hoogte! Je kan je hieronder aanmelden voor een e-mail alert. We nodigen u dan zeker uit voor de volgende events.

White paper

Bestel hier de whitepaper

email alert

Nodig mij uit voor het volgend event

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.