Event #4: De-globalisation – a new way to trade, but will it stick?

De pandemie heeft de handelsbetrekkingen en de toeleveringsketens ontegenzeggelijk door elkaar geschud, waardoor sommige bedrijven zich gedwongen zagen nieuwe markten aan te boren of hun productiecapaciteiten te verplaatsen. Zelfs vóór de uitbraak van Covid-19 waren er al aanwijzingen dat de globalisering aan het vertragen was en veel politieke agenda's waren inwaarts gericht of zelfs protectionistisch. Maar is deze bijstelling van de handelsstromen een teken van "slowbalisation", of zien we een permanente verschuiving in de richting van de-globalisering? Zijn er gebieden, zoals digitalisering, die in feite voorbeelden zijn van een verschuiving in de richting van meer globalisering, waarbij we er geen moeite mee hebben om verbinding te maken met een klant die zich een continent verderop bevindt en gegevens, diensten en vaardigheden te delen via cloud-platforms?

Ons panel zal bespreken welke trend domineert en wat de toekomst voor uw bedrijf in petto heeft, van welke kansen en risico's u zich bewust moet zijn en welke voorbeelden er zijn van sectoren die deze trends al toepassen en succesvol zijn. Dit alles zal u helpen te begrijpen welke strategieën uw bedrijf kan volgen, en met welke kredietrisico's u te maken krijgt.

Daisy McAndrew (voormalig Economie-editor en Chief Political Correspondent voor ITV News) zal de panelgesprekken in onze Virtual Event Series modereren. Tijdens dit laatste event spreken we met:

  • Dr Linda Yueh – Vooraanstaand econoom op het gebied van mondiale trends, Fellow in Economics, St Edmund Hall, Oxford University en Adjunct hoogleraar Economie, London Business School
  • Valter Viero - Assistent Financiëell Directeur, Acciaierie Valbruna SpA
  • Bart Jan Koopman – Directeur bij evofenedex, de Nederlandse handelsassociatie
  • Eric den Boogert – Managing Director Azië, Atradius

Event 4: De-globalisation – a new way to trade, but will it stick?

Datum: Woensdag, 23 juni 2021

Tijd: 11:00 CET

Duur: 45 minuten panelgesprek, gevolgd door 15 minuten live Q&A

Klik op de link hieronder om u te registreren en uw vragen voor het panel in te dienen.

Ik wil graag inschrijven

Onze panelleden

Andreas Tesch, Chief Market Officer bij Atradius, is de gastheer van onze reeks virtuele events. Met zijn ruime ervaring in risico's en de problemen waarmee de internationale handel wordt geconfronteerd, is Andreas de aangewezen persoon om zijn inzichten in de besproken kerngebieden met u te delen.

Al onze virtuele events worden gemodereerd door Daisy McAndrew, Engelse journaliste en voormalig economisch redacteur en Chief Political Correspondent voor ITV News. Daisy's inzicht in de huidige wereld van financiën en economie maakt haar een populaire en goed geïnformeerde corporate host.

Linda

Dr Linda Yueh
Linda Yueh is een vooraanstaand econoom op het gebied van mondiale trends, Fellow in Economics, St Edmund Hall, Oxford University en Adjunct Professor of Economics, London Business School. Zij publiceert regelmatig, is gasthoogleraar aan LSE IDEAS en voorzitter van de LSE Economic Commission, en vervult daarnaast een groot aantal adviesfuncties.

Valter Viero

Valter Viero
Valter Viero is adjunct-financieel directeur van Acciaierie Valbruna SpA, de internationale fabrikant en distributeur van roestvrij staal en nikkellegeringen. Hij is tevens directeur en secretaris van verschillende dochterondernemingen van de Groep.
   

Bart Jan Koopman

Bart Jan Koopman
Bart Jan Koopman is directeur van evofenedex, de Nederlandse vereniging voor handel, export, import en logistiek, die meer dan 15.000 bedrijven in Nederland ondersteunt en de KMO (MKB) en multinationals adviseert over hun internationale strategie.

Eric den Boogert

Eric den Boogert
Eric den Boogert is Managing Director Azië, Atradius. Hij is lid van het Atradius Leadership Team en is direct verantwoordelijk voor alle activiteiten en de strategie in Azië en het Midden-Oosten, waarbij hij kan putten uit zijn uitgebreide ervaring met het laten groeien van bedrijven in opkomende markten.

Lees hier meer over onze panelleden

From crisis to opportunity what's the future of trade event series

Toen de Covid-19-crisis de wereld in een recessie deed belanden, vond er binnen enkele maanden een decennium van onverwachte - en soms ongekende - veranderingen in het handelslandschap plaats. Deze zijn onder meer de langetermijngevolgen van de pandemie voor de mondiale toeleveringsketens , de voortdurende heronderhandeling van de handelstarieven, het herstel van het evenwicht in de mondiale handelsbetrekkingen en de toenemende tendensen tot digitalisering en de-globalisering van de handel.

En waar liggen nu, wanneer de wereld ernaar streeft de bladzijde van de crisis om te slaan, de kansen voor de groei van het bedrijfsleven?

Onze webinarserie van vier virtuele interactieve events is ontworpen om uw bedrijf te helpen de nieuwe internationale handelsomgeving te begrijpen, de handelskredietrisico's te omzeilen en zakelijke groeikansen te identificeren. Mis de kans niet om te luisteren naar onze sprekers en de aanvullende inzichten die zij hebben gegeven door de webinars on demand hieronder te bekijken of onze white papers te downloaden:

 

Lees hier meer over de eerdere events uit de serie.

Event #3: The impact of digitalisation on trade
De digitalisering is in 1 à 2 jaar tijd in een stroomversnelling geraakt: bedrijven maken gebruik van nieuwe technologieën en veranderen bedrijfsmodellen die de manier veranderen waarop wij handel drijven, vertrouwen met klanten opbouwen en kredietrisico beheren.

Download de whitepaper

Bekijk het videoverslag

 

Event #2: How trade relationships and tariffs are affecting trade worldwide
We publiceerden een whitepaper over het event en maakten voor u ook een samenvattende video.

Download de whitepaper

Bekijk het videoverslag

Event #1:  How Covid-19 changed global trade forever
Geen zorgen, we hebben een oplossing. Je kan hieronder de whitepaper downloaden en een samenvatting van het event bekijken.

Download de whitepaper

Bekijk het videoverslag

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.