Eerst luisteren naar de noden van de klant en dan met de gepaste oplossing komen

Wilfried Vanbrabant, Senior District Manager, Atradius

Neem deel aan onze Virtual Events serie

De wereldhandel is aan het wijzigen. Bent u er klaar voor?

De internationale handelsomgeving neemt nieuwe vormen aan en biedt een schat aan zakelijke groeimogelijkheden.

Is uw bedrijf flexibel genoeg om zich aan te passen aan deze wijzigende handelsomstandigheden?

Neem deel aan onze reeks exclusieve virtual events: "From crisis to opportunity: what’s the future of trade?"

Webinar #4

Producten

Kredietverzekering, onze core business

Een kredietverzekering van Atradius, een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u steeds wordt betaald voor uw producten en diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten.

Atradius Garanties

Garanties en borgstellingen vormen een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Atradius is een internationaal erkende garantieverstrekker met een lokale aanpak.

Atradius Incasso

Atradius Collections biedt haar incassodiensten aan in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteur ook in de wereld gevestigd zijn.

Global Kredietverzekering

Bij Atradius Global zien we uw multinationale business als één geheel en bieden we tegelijkertijd de lokale ondersteuning die past bij uw geografische spreiding.

Covid-19

Atradius brengt zekerheid voor Belgische bedrijven

We zijn verheugd dat we samen met de federale overheid, de Nationale bank en Assuralia een oplossing hebben ontwikkeld die een belangrijke bijdrage zal leveren aan het veiligstellen van de economie en de commerciële activiteiten van onze klanten. Samen brengen we zo alle bedrijven zekerheid, stabiliseren we de toeleveringsketens, voorkomen we kettingreacties en herstellen we het vertrouwen in de Belgische economie.

Het herverzekeringsprogramma wordt verlengd tot 30/06/2021!

europe on worldmap

Zo werken wij met onze klanten

Hieronder lichten enkele van onze collega's toe hoe zij graag met onze klanten samenwerken.

Management

Frederik Devooght - Country manager Atradius Belgium/Luxembourg

Frederik Devooght, Country Director
Ik ben trots om voor Atradius te mogen werken.

Elke werkdag opnieuw is het een plezier om er samen met mijn Atradius collega’s voor te zorgen dat onze klanten en partners zich gewaardeerd en professioneel behandeld voelen.  

Het is ongelofelijk dat zovelen onder ons praktisch hun ganse professionele carrière werkzaam zijn bij Atradius, en dit met hart en ziel. Het is fijn dat ook onze klanten en partners onderschrijven, via getuigenissen en customer surveys, dat ze deze dagdagelijkse passie en service heel sterk voelen, het is ons Atradius DNA!

Commerciële Dienst

Wilfried Vanbrabant

Wilfried Vanbrabant, Sr. District Manager
Altijd op weg naar de volgende klant

Mijn regio continu verkennen, actief deelnemen aan netwerkactiviteiten, op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt in de zakelijke wereld, luisteren naar prospecten, hen materiaal aanleveren dat hen helpt in de uitbouw van hun onderneming, op basis van hun info een mooi voorstel uitwerken en ze dan overtuigen van de voordelen van een Atradius kredietverzekeringspolis. Het blijft boeiend, elke dag opnieuw.

Starters stap voor stap zien groeien naar bloeiende ondernemingen, ze hun eerste exportactiviteit zien opstarten, de opening van een vestiging in het buitenland … wetend dat wij hen permanent ondersteunen in de uitbouw van hun credit management en hun onderneming. Daar doe ik het voor!
 

Account Management

Dirk Van de Velde

Dirk Van de Velde, Sr. Account Manager
Onze klanten ondersteunen in hun groei

Sinds jaar en dag staan klant en makelaar elke dag centraal voor mij.  Met heel wat klanten heb ik ondertussen een jarenlange relatie opgebouwd, wederzijds begrip en respect zijn sleutelbegrippen in mijn functie.

De business van elke klant doorgronden, begrijpen hoe hun bedrijf werkt en evolueert en daar dan de gepaste polis voor uitwerken blijft één van de leukste uitdagingen. Als jurist heb ik het graag allemaal correct en met de makelaar slagen we er dan ook elke keer opnieuw in om de klant de juiste modules te leveren. Door deze werkwijze weten we dat de klant zich kan concentreren op zijn core business, zo ondersteunen we onze klanten in hun groei.
 

Risk Services

Veerle Vertongen

Veerle Vertongen, Sr. Underwriter
Gefundeerde beslissingen nemen!

Als Senior Underwriter voor de bouwsector ben ik verantwoordelijk voor het onderschrijven van de risico’s op deze boeiende sector. Uiteraard moet ik daarvoor behoorlijk geïnformeerd zijn over de innovaties en evoluties binnen de sector, dien ik de impact van wetswijzigingen op de sector in te schatten en de cijfers van de diverse debiteuren nauwgezet op te volgen.

Daarom spreek ik voortdurend met klanten en debiteuren uit de sector en overleg ik met mijn collega’s. Tot snelle en accurate beslissingen komen is een permanente uitdaging, die ik en mijn collega’s elke dag opnieuw aangaan.

En als ik dan een keer niet de gevraagde kredietlimiet kan toekennen dan tracht ik vooral duidelijk toe te lichten waarom dat zo is. Dit kan onze klanten enkel helpen om ook intern de juiste gefundeerde beslissingen te nemen.

Medewerker Klantendienst

Liesbet Suykens

Liesbet Suykens, Account Executive
Are you being served?

Elke Atradiusklant krijgt een uniek contactpersoon toegewezen, van kleine KMO tot de grootste multinational. Zo garanderen we bij Atradius een individuele service voor iedereen.

Voor al uw vragen staan mijn collega’s en ikzelf elke dag klaar om correcte antwoorden te formuleren.  Gaat het over kredietlimieten, het gebruik van onze online systemen, wat er kan gedaan worden aan een onbetaald factuur of wanneer u een bepaalde uitbetaling mag verwachten of zit u met een moeilijke polisvraag? Met meer dan 100 jaar ervaring binnen het Customer Service Center vinden we ongetwijfeld binnen de kortste keren het juiste antwoord voor u. Elke keer opnieuw.
 

Ondernemen begint met goede informatie!

De Global Economic Outlook - Augustus 2021

Economische Rapporten

  • Algerije,
  • Angola,
  • Algemene economie

19 aug 2021

Compass laid over a map | Atradius

Terwijl de vaccinatiecampagnes lopen, herstelt de wereldeconomie zich van de pandemie. Geavanceerde markten hebben over het algemeen een hogere vaccinatiegraad dan opkomende markten.

Contacteer ons

Naam: Vragen voor Atradius
Telefoon: +32 (0)3 202 47 47
E-mail:
Naam: Voor info over de terugbetaling
van uw lening
Telefoon: 03/202 44 82
E-mail:

Atradius is vertegenwoordigd in een groot aantal landen in diverse delen van de wereld. Kies hier het land voor de contactgegevens van een specifieke vestiging. Zoek hier

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.