Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Raad van Bestuur

Onze vijfkoppige Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaten van Atradius. Het bestuur is wettelijk verplicht zich te laten leiden door de belangen van Atradius en de hieraan gelieerde bedrijven.

De Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft de bevoegdheid om leden van de Raad van Bestuur te benoemen, na aanbeveling door de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen.

 

Isidoro Unda, AtradiusIsidoro Unda

Chief Executive Officer

Isidoro Unda werd in juli 2007 benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) van Atradius N.V.

Als CEO is hij verantwoordelijk voor de departementen Strategie & Corporate Development, Human Resources, Legal & Compliance, Internal Audit en de landen Spanje, Portugal en Brazilië.

Voor zijn benoeming bij Atradius werkte Dhr. Unda bij de toonaangevende Spaanse kredietverzekeraar Crédito y Caución. Hij trad hier in 1988 in dienst en was sinds 2001 CEO.

Dhr. Unda, die rechten en economie aan de Deusto Universiteit in Bilbao (Spanje) studeerde, werkt al meer dan twintig jaar in de financiële en verzekeringswereld. Hij was onder meer lid van de Raad van Commissarissen van de Spaanse bedrijven Inverseguros S.A. en Mutua Madrileña Automovilista.

Andreas Tesch, AtradiusAndreas Tesch

Chief Market Officer

Andreas Tesch werd in oktober 2011 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Market Officer (CMO).

Als CMO is hij wereldwijd verantwoordelijk voor Atradius kredietverzekering (met uitzondering van Spanje, Portugal en Brazilië) en voor de departementen Atradius Dutch State Business, Global, Special Products en Group Communications & Commercial Development.

Dhr. Tesch werd in 2007 hoofd van Global, Oceania en New Markets van Atradius, na zes jaar diverse managementfuncties binnen het bedrijf te hebben bekleed, variërend van Risk Services voor Centraal- en Oost-Europa tot Corporate Development & Communications.

Voordat hij werkzaam was bij Atradius was Andreas Tesch directeur van Simon Kucher & Partners, waar hij cliënten adviseerde op het gebied van strategie, fusies en overnames.

Chris van Lint, AtradiusChristian van Lint

Chief Risk Officer

Christian van Lint werd in november 2012 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Risk Officer (CRO).

Als CRO is hij verantwoordelijk voor de departementen Risk Management, Group Buyer Underwriting, Risk Services en Outward Reinsurance.

Christian Van Lint werd directeur van Group Risk Management in 2006 na vier jaar de positie van Risk Services Director voor Nederland en de Nordic regio bekleed te hebben.

Sinds zijn aantreden bij het bedrijf als underwriter in 1983 heeft zijn carrière zich ontwikkeld in een brede verscheidenheid van posities op het gebied van risicomanagement.

Claus Gramlich, AtradiusClaus Gramlich-Eicher

Chief Financial Officer

Claus Gramlich-Eicher werd in mei 2013 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO).

Als CFO is hij verantwoordelijk voor de departementen Finance, Financial Control en Corporate Finance.

Voor zijn benoeming bij Atradius heeft Dhr. Gramlich-Eicher voor Allianz gewerkt in verschillende senior financiële managementfuncties in Duitsland, Spanje, Italië en Tsjechië. Zijn meest recente positie was die van Executive Director voor Allianz Investment Management SE in München (Duitsland).

Claus Gramlich-Eicher is afgestudeerd in Economie en Business Administration aan de Universiteit van St. Gallen (Zwitserland) en heeft een CEMS Master in Internationaal Management. Hij is meer dan twintig jaar werkzaam in de financiële dienstverlening.

Marc Henstridge, AtradiusMarc Henstridge

Chief Insurance Operations Officer

Marc Henstridge werd in januari 2017 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Insurance Operations Officer (CIOO).

Als CIOO is hij verantwoordelijk voor Atradius Re, Bonding, Collections, Instalment Credit Protection (ICP) en Information Technology Services.

Sinds zijn aantreden bij het bedrijf als marktanalist voor het Verenigd Koninkrijk in 1997 maakte zijn carrière een snelle groei door en is hij werkzaam geweest als Director Risk Services voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland (sinds 2008) en Special Products (sinds 2014). Gedurende 2013/2014 nam hij ook ad interim de verantwoordelijkheid van Regional Director Verenigd Koninkrijk/Ierland op zich. Voordat hij begon bij Atradius bekleedde Dhr. Henstridge posities als analist bij grote internationale bedrijven in de financiële dienstverlening.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen telt negen leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene gang van zaken binnen Atradius en het beleid dat uitgevoerd wordt door de Raad van Bestuur. Daarbij neemt zij, evenals de Raad van Bestuur, de belangen van Atradius en de hieraan gelieerde bedrijven in acht.

Ignacio Álvarez (Voorzitter)
Francisco Arregui (Vice voorzitter)
Xavier Freixes
Désirée van Gorp

Carlos Halpern
John Hourican
Bernd-Hinrich Meyer

Hugo Serra
José María Sunyer

 

Comités van de Raad van Commissarissen

Audit Comité

Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitvoering van zijn toezichthoudende en monitoringtaken ten aanzien van de integriteit van de financiële verslaglegging van Atradius, de kwalificaties van de externe accountants en het functioneren van de in- en externe accountants.
Het Audit Committee controleert de financiële rapportage en het systeem van interne controle. Het Audit Committee zorgt tevens voor structurele communicatie over zaken die de financiële positie en aangelegenheden van Atradius betreffen tussen de externe accountant, de Raad van Bestuur, de afdeling Internal Audit en de Raad van Commissarissen.

Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie

De Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitvoering van haar toezichthoudende en controlerende taken. De commissie geeft de aanzet tot voorstellen voor de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, het beloningsbeleid, de beloning van het senior management en andere zaken met betrekking tot corporate governance.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.