Feiten en cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en zijn aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf

Atradius in een oogopslag

  • Wij zijn mondiaal actief via onze aanwezigheid in meer dan 50 landen over de hele wereld
  • Wij hebben een multinationaal, meertalig team van meer dan 3.650 medewerkers
  • Onze totale omzet bedraagt meer dan € 1,9 miljard
  • Onze financiële rating is bevestigd door ratingbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten en door Moody’s als ‘A2’, met stabiele vooruitzichten

Wereldwijd toonaangevend in innovatie en klantgerichtheid

De service achter onze kredietverzekering maakt ons werkelijk uniek. We stimuleren helderheid, zodat onze polissen duidelijk en eenvoudig toegankelijk zijn. Daarnaast willen we duurzame relaties opbouwen, op basis van een solide inzicht in uw zakelijke behoeften.

 

93% van onze klanten wereldwijd blijft ons trouw, zelfs 98% in België en Luxemburg  – omdat ons team het Customer Service Charter naleeft en, via een dedicated accountmanager, op basis van transparantie en vertrouwen een sterke band opbouwt.

We zijn één bedrijf, één team – onze gezamenlijke ambitie bestaat erin door de groei van uw onderneming te stimuleren en uw handelskansen te vergroten marktleider te zijn in onze sector.

We investeren in systemen waarvan u direct profiteert – door samen met u tools te ontwikkelen om uw portefeuillebeheer te versterken.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.