Onze geschiedenis

In 2015 vierden we onze 90e verjaardag, een belangrijke mijlpaal in onze lange geschiedenis in het ondersteunen van de wereldhandel.

De naam Atradius werd in augustus 2003 ingevoerd in het kader van de rebranding van GERLING NCM, wereldleider in kredietverzekeringen en credit management, dat in 2001 uit de startblokken kwam na de samensmelting van de Duitse kredietverzekeringsgroep Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherung (Gerling Credit) en de Nederlandse kredietverzekeraar Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Deze rebranding werd voltooid op 5 januari 2004.

De Gerling-groep werd toen als aandeelhouder vervangen door een groep van vooraanstaande internationale financiële instellingen, met onder meer Swiss Re en Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, een toonaangevende Spaanse financiële dienstenonderneming, en Crédito y Caución, Spaans koploper en de vierde grootste kredietverzekeraar wereldwijd.

Op 25 januari 2008 ging Atradius een nieuwe alliantie aan met Crédito y Caución. Dankzij deze krachtenbundeling kunnen ze hun positie op de kredietverzekeringsmarkten wereldwijd verstevigen.

 

Atradius – meer dan 90 jaar ervaring

De fundamenten van Atradius werden echter al gelegd in 1925, het jaar dat het Nederlandse NCM werd opgestart. De opdracht van NCM bestond erin de handelsactiviteiten van Nederlandse bedrijven te versoepelen en te ondersteunen. Deze strategie werd in 1932 verder kracht bijgezet toen NCM in zee ging met de Nederlandse regering om in naam van de Nederlandse overheid uitvoerkredieten te verlenen aan Nederlandse bedrijven. Deze relatie met Atradius Dutch State Business is ook vandaag nog intact.

In Duitsland is Atradius geënt op het vroegere Gerling Credit, dat in 1954 werd opgericht als kredietverzekeringsarm van de Gerling-groep. Duitsland was de enige uitvalsbasis van Gerling Credit tot in 1962. In dat jaar opende de groep zijn eerste internationale kantoor in Zwitserland. Gerling Credit was de eerste private kredietverzekeraar die uitvoerkredieten verstrekte.

In Spanje zette Crédito y Caución, opgericht in 1929, alles in op organische groei om op het Iberische schiereiland koploper te worden op het vlak van kredietverzekeringen en borgstellingen.

 

Internationalisering

De internationalisering van bedrijfs- en handelsactiviteiten in de tweede helft van de 20ste eeuw speelde NCM en Gerling Credit precies in de kaart en beide dreven ze mee op de globaliseringsgolf. Deze internationalisering stuurde een verdere consolidering in de kredietverzekeringssector aan en zowel NCM en Gerling Credit slorpten tal van verzekeringsmaatschappijen en incassobureaus op. Crédito y Caución bouwde echter voort op zijn Spaanse roots en spitste zijn aandacht toe op de Spaanse en Portugese markt. De drie strategieën bleken een regelrecht succes.

De groeistrategie van NCM en Gerling Credit vloeiden in 2001 samen in GERLING NCM. Crédito y Caución vervoegde de Atradius-groep in 2008. Atradius is vandaag een van ‘s werelds grootste kredietverzekeraars en biedt producten en diensten aan in het domein van kredietverzekeringen en kredietbeheer via een netwerk van 160 antennes in 50 landen.