Vacatures

Wij zijn een internationale onderneming en we werven talent aan in diverse vestigingen. We promoten een duidelijke positieve werkcultuur voor al onze medewerkers.

Atradius is een gevestigde naam wanneer het gaat om het beheer van financiële stromen.

De diversiteit en de modulaire opbouw van de activiteiten van Atradius bevorderen de geografische mobiliteit en de doorgroeimogelijkheden binnen de groep .

Treed toe tot ons netwerk van meer dan 3000 medewerkers, verdeeld over meer dan 50 landen. We bieden regelmatig zeer uiteenlopende functies aan en onze medewerkers nemen actief deel aan de groei van de Belgische economie .

Functies

Luisterbereidheid en zin voor persoonlijke service zijn onze sterkste troeven.
Wij bieden onze medewerkers doorgroeimogelijkheden op lokaal en internationaal vlak .

Stages

Atradius stelt ook studenten in staat professionele ervaring op te doen. Onze stages doen een beroep op uw zin voor initiatief, uw aanpassingsvermogen en uw creativiteit . Neem contact met ons op om te kijken of we ook voor jou een eerste uitdaging kunnen zijn.

 

Business meeting

 

Een carrière uitbouwen bij Atradius

We zijn een echte multinational en recruteren regelmatig over de ganse wereld.
E-mail ons met CV en motivatiebrief op adres belgium@atradius.com

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.