Landenrapport België 2017

Landenrapport

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

In 2017 zullen het aantal Belgische faillissementen nog steeds hoger liggen dan bij aanvang van de kredietcrisis in 2008.

 

Belgium key indicatorsBelgium industries performance forecast

 

De insolventieomgeving

Groot aantal faillissementen ondanks daling de afgelopen jaren

Na de sterke stijging in de nasleep van de kredietcrisis van 2008 ging het aantal Belgische faillissementen in de periode 2014-2016 ieder jaar verder omlaag.
Verwacht wordt dat dit cijfer ondanks een daling van 6% in 2016, in 2017
slechts zal afvlakken. De faillissementen in de bouw en de detailhandel gaan
echter tegen de positieve trend in die in de tweede helft van 2016 is ingezet.
Zo zal het aantal bedrijfsfaillissementen, met naar verwachting ongeveer 9.150 gevallen dit jaar, nog altijd hoger liggen dan voor de start van de wereldwijde kredietcrisis van 2008 (ongeveer 7.700 gevallen in 2007).

 

Belgian business insolvencies

 

Economische situatie

Bescheiden groei in 2017, maar hervormingen op komst

 

Belgium real GDP growth

 

De Belgische economie kende in 2016 een groeivertraging naar 1,3%. Aanleiding
was de negatieve invloed op de particuliere consumptie van verhogingen in de
indirecte belastingen en een tijdelijke bevriezing van de loonindex waartoe de
regering in 2015 had beslist. De economische groei zal in 2017 met 1,4% naar verwachting bescheiden blijven, waarbij de bestedingen van huishoudens geremd zullen worden door de aanhoudende begrotingsconsolidatie en loonmatigingsmaatregelen. Wel wordt verwacht dat de werkloosheid in 2017 verder zal dalen. De netto-uitvoer zou positief moeten bijdragen aan de Belgische economische prestaties. Doordat België een exportgerichte economie is, zou zijn handelsbalans structureel positief moeten zijn.

 

Belgium - government debt

 

De structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel beginnen hun vruchten af te werpen en zouden de veerkracht en het internationaal concurrentievermogen van de Belgische economie op middellange en lange termijn moeten helpen vergroten.

De aanhoudende bezuinigingsmaatregelen zouden zich in 2017 moeten vertalen in een lichte daling van het begrotingstekort. De pensioen-hervorming heeft er aanzienlijk toe bijgedragen om het systeem op termijn betaalbaar te houden.  De staatsschuld zal echter één van de hoogste in de Europese Unie blijven in termen van de verhouding overheidsschuld/bbp.