Privacy Statement

Atradius N.V., samen met haar dochterondernemingen en filialen ("Atradius"), is een wereldwijde aanbieder van kredietverzekering, borgtocht, herverzekering, incasso en zakelijke informatie/informatiediensten. Atradius is actief in een business-to-business markt. De producten en diensten die Atradius aanbiedt, zijn erop gericht bedrijven over de hele wereld te helpen inzicht te krijgen in en bescherming te bieden tegen wanbetalingsrisico's die samenhangen met de verkoop van goederen en diensten, en zo hun omzet veilig te stellen. Met deze diensten maken we handel op wereldwijde schaal mogelijk.

Bij het leveren van onze producten en diensten treedt Atradius op als "verwerkingsverantwoordelijke". Wij verzamelen en verwerken voornamelijk informatie over bedrijven en ondernemingen. Daarbij verwerken we echter ook gegevens die kunnen worden gekwalificeerd als "persoonsgegevens", dat wil zeggen alle informatie met betrekking tot een individu (bijvoorbeeld een eenmanszaak, een bedrijfsdirecteur, een economisch eigenaar, een professionele contactpersoon, enzovoort). Uw vertrouwen in de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wanneer u gebruik maakt van onze websites, applicaties, portals, u aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, gebruik maakt van onze diensten als vertegenwoordiger of contactpersoon van onze klant, handel drijft (als tegenpartij) met onze klanten of zaken met ons doet als zakenpartner of leverancier, is het belangrijk voor ons om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig te gebruiken op een transparante manier.

In deze Privacyverklaring geven we informatie die we verplicht zijn te geven in verband met de verwerking van persoonsgegevens volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. We leggen bijvoorbeeld uit wat de doeleinden en redenen zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, om welke categorieën persoonsgegevens het gaat, wat de categorieën bronnen en ontvangers van de persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens worden bewaard en wat uw rechten als betrokkene zijn.

Dochterondernemingen of filialen van Atradius kunnen ook aanvullende privacyverklaringen hebben op hun eigen (lokale) websites. Raadpleeg de website van Atradius Instalment Credit Protection (België) voor specifieke privacy-informatie.

Updates voor deze privacyverklaring

We streven naar voortdurende verbetering van onze diensten en processen en de bescherming van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens, dus we kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te controleren. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 10 januari 2024.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens en wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

1. Als u onze website gebruikt

1.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wanneer u onze website gebruikt, verwerken wij de volgende informatie over u als websitebezoeker of over uw bedrijf of onderneming, die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt:

 • Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals uw naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens of andere informatie die u verstrekt tijdens de registratie voor een van onze producten of diensten of wanneer u contact met ons opneemt met vragen of klachten.
 • Informatie waarmee we u en uw voorkeuren bij het gebruik van deze website kunnen onthouden. Dit omvat de pagina's die u bezoekt op de website en uw gebruikerstraject, de website die u naar onze website heeft verwezen, de browser en het apparaattype dat u gebruikt, cookie-ID's en uw IP-adres. We gebruiken cookies om dit soort informatie te verzamelen. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina Cookie-informatie, inclusief hoe u cookies kunt weigeren/uitschakelen.
 • Uw marketingvoorkeuren, waaronder abonnementen op nieuwsbrieven, e-mailupdates, landenrapporten, bijgewerkte handels- of economische informatie, enz. die via de website worden verstrekt.

1.2 Waarom verzamelen we deze persoonlijke gegevens?

We kunnen de bovenstaande informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om gevraagde producten en diensten te leveren, contact met u te onderhouden en klachten/geschillen te behandelen.
 • Om onze producten en diensten te optimaliseren, inclusief het uitvoeren van marktonderzoek.
 • Voor (directe) online en digitale marketingdoeleinden.
 • Statistieken gebruiken om onze website te optimaliseren en ervoor te zorgen dat onze website naar behoren functioneert.
 • Om ervoor te zorgen dat de website veilig functioneert en om onze infrastructuur voor informatietechnologie te beschermen.

1.3 Wettelijke gronden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan onder een van de wettelijke verwerkingsgronden. Wij baseren ons op een of meer van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens:

 • Toestemming
  • Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies via onze website. Dit omvat toestemming voor statistieken en marketingdoeleinden. Zie onze pagina Cookie-informatie voor meer informatie hierover.
 • Gerechtvaardigde belangen
  Wij kunnen uw gegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De belangen van Atradius zijn als volgt:
  • Voor het gebruik van sommige cookies hebben wij uw toestemming niet nodig. In dit geval heeft Atradius een legitiem belang om u een functionele website ter beschikking te stellen. Zie onze pagina Cookie-informatie voor meer informatie hierover.
  • Als u ons via een contactformulier hebt verzocht contact met u op te nemen, is het voor ons van belang om een klantenservice te bieden die tijdig en effectief reageert op uw vragen.
  • Ons belang om te zoeken naar mogelijkheden om onze website te optimaliseren en onze producten en diensten te verbeteren.
  • Ons belang om ons bedrijf, onze informatie en onze bezittingen te beschermen, inclusief tegen cyberaanvallen en fraude.

1.4 Hoe hebben we uw informatie verkregen?

We verkrijgen automatisch bepaalde informatie wanneer u onze website bezoekt. We verzamelen dergelijke informatie via cookies. Zie onze pagina Cookie-informatie voor meer informatie hierover.

We verkrijgen andere informatie wanneer u deze actief aan ons verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, e-mailupdates, landenrapporten, bijgewerkte handels- of economische informatie, etc. via onze website. Zie ook de informatie over onze marketingactiviteiten in paragraaf 2.

1.5 Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken om onze doelen te bereiken aan:

 • Atradius bedrijven, filialen, gelieerde ondernemingen, zakenpartners en dienstverleners.
 • In verband met cookies, met onze reclame- en marketingpartners die Atradius ondersteunen bij zijn online marketing- en analyseactiviteiten. Deze bedrijven kunnen informatie verzamelen om hen in staat te stellen advertenties weer te geven voor producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn wanneer u onze website of andere websites bezoekt.
 • Met vertrouwde externe serviceproviders die diensten namens ons uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot het hosten van onze website, gegevensopslag, analyses en websiteonderhoud en -beveiliging.
 • Kopende entiteiten, als een bedrijfsonderdeel van Atradius wordt verkocht of overgedragen als onderdeel van een bedrijfstransactie (alleen als het nodig is om persoonsgegevens bekend te maken, onder meer tijdens due diligence die voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis wordt uitgevoerd (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving).

2. Marketing, enquêtes en evenementen

2.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We kunnen de onderstaande informatie over u verwerken:

 • Contactgegevens:
   Naam, titel, telefoonnummer, e-mail, (werk)adres, contactgeschiedenis.
 • Informatie over door u gegeven toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld in de vorm van abonnementen op nieuwsbrieven, e-mailupdates, zakelijke publicaties, onderzoeksrapporten en white papers.
 • Informatie over uw interesses, bijvoorbeeld op basis van uw abonnementen op onze publicaties voor specifieke onderwerpen of industrieën.
 • Informatie die u ons verstrekt als onderdeel van een (klanttevredenheidsonderzoek) of met betrekking tot uw vragen.
 • Andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt tijdens uw interacties met ons (bijvoorbeeld dieetwensen voor evenementen).

2.2 Waarom verzamelen we deze persoonlijke gegevens?

We kunnen uw informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten.
 • Om evenementen en andere promotionele activiteiten te organiseren en u hiervoor uit te nodigen.
 • Om uw interesses en mogelijke zakelijke kansen voor ons te analyseren.
 • Om uw mening over bepaalde zaken te verkrijgen, bijvoorbeeld via (klanttevredenheids)onderzoeken, zodat we dit kunnen analyseren voor het verbeteren van producten en diensten.
 • Vragen behandelen.

2.3 Wettelijke gronden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als dit is toegestaan onder een van de wettelijke verwerkingsgronden. Wij baseren ons op een of meer van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van onze marketingactiviteiten, enquêtes of evenementen:

 • Toestemming
  • Indien nodig vragen we uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor onze marketingactiviteiten, enquêtes of evenementen. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door op de opt-out-link in onze e-mails te klikken of door online een formulier in te vullen. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens vóór uw intrekking.
 • Legitieme belangen
  • Wij hebben niet altijd uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Atradius uw e-mailadres heeft verkregen in het kader van de verkoop van onze producten of diensten, en wij dit adres gebruiken voor direct marketing van onze eigen soortgelijke producten of diensten. In dat geval doen wij een beroep op onze belangen om u op de hoogte te houden van andere producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt.
  • We verwerken uw gegevens ook als dat nodig is om nieuwe mogelijkheden te vinden voor de verkoop en ontwikkeling van producten en diensten en om inzicht te krijgen in de voorkeuren en behoeften van onze klanten.
  • Wij verwerken informatie voor zover dit nodig is voor het organiseren en hosten van evenementen (waaronder webinars) om onze producten en diensten te promoten of op een andere manier initiatieven van Atradius te ondersteunen.

2.4 Hoe hebben we uw informatie verkregen?

Voor marketingdoeleinden, enquêtes of evenementen verkrijgen we in de eerste plaats informatie over u van uzelf. In andere gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens verkrijgen uit de verschillende bronnen die hieronder worden weergegeven.

 • Partijen die ons naar u verwijzen of aan wie u toestemming hebt gegeven om uw gegevens met ons te delen.
 • Derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van onze marketingactiviteiten, enquêtes of evenementen.
 • Het internet (incl. sociale media) voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

2.5 Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Atradius kan informatie over u, die als persoonsgegevens kan worden aangemerkt, bekendmaken aan:

 • Atradius-bedrijven, -filialen en -filialen, zakenpartners en dienstverleners.
 • Met vertrouwde externe serviceproviders die diensten namens ons uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot marktonderzoek, productanalyse en analytics, organisatoren van webinars of evenementen.
 • Kopende entiteiten, als een bedrijfsonderdeel van Atradius wordt verkocht of overgedragen als onderdeel van een bedrijfstransactie (alleen als het nodig is om persoonsgegevens bekend te maken, onder meer tijdens due diligence die voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis wordt uitgevoerd (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving).

3. Als u een klant, beleidsrelatie, tussenpersoon, medegarant, zakenpartner of leverancier bent

3.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Tijdens het leveren van onze producten en diensten kunnen we de volgende informatie over uw bedrijf verwerken, die kan worden aangemerkt als persoonsgegevens als het gaat om informatie met betrekking tot een individu (bijv. een eenmanszaak, partnerschap, bedrijfsdirecteur, (uiteindelijke) begunstigde, aandeelhouder, begunstigde, belangrijke professionele contactpersoon of vertegenwoordiger, enz.)

 • Wanneer u het contactpunt of de vertegenwoordiger bent voor een bedrijf of andere entiteit met rechtspersoonlijkheid, kunnen wij uw contactgegevens en persoonlijke identificatiegegevens verwerken (bijv. uw naam, titel, functie, telefoonnummer, e-mail, (werk)adres, land, geboortedatum en -plaats, ID-gegevens, naam van de entiteit).
 • Wanneer u zaken doet via een rechtspersoon, zoals of vergelijkbaar met een eenmanszaak of een commerciële/openbare vennootschap, kunnen we ook bankrekeninggegevens, vorderingen en betalingsgeschiedenis, handelsregistratie, btw-nummer, financiële informatie, insolventiestatus, bronnen van rijkdom met betrekking tot uw bedrijf verwerken.

3.2 Waarom verzamelen we deze persoonlijke gegevens?

Wij kunnen informatie over uw bedrijf, die als persoonsgegevens kan worden aangemerkt, voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Om diensten met betrekking tot de overeenkomsten uit te voeren en te leveren. Dit kan inhouden: het verwerken van transacties, het communiceren met u met betrekking tot de diensten, het beoordelen van (handels)verzekeringsrisico's en dekking, het uitvoeren van schadeafhandeling, invorderingsacties, het leveren van diensten en producten op het gebied van krediet(risico)management en business intelligence, het uitvoeren van incasso's, het leveren van klantondersteunende diensten, het afhandelen van klachten en geschillen.
 • Om controles uit te voeren op "ken uw tegenpartij", fraude, terrorisme, sanctielijsten en andere nalevingscontroles.
 • Om onze producten en diensten te optimaliseren, (markt)onderzoek en statistische analyses uit te voeren: zie paragraaf 2 hierboven voor meer informatie.
 • Om de administratie binnen de Atradiusgroep van ondernemingen uit te voeren en om onze informatietechnologie-infrastructuur te beheren en te beschermen.
 • Voor marketingdoeleinden: zie paragraaf 2 hierboven voor meer informatie.
 • Om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Om te voldoen aan een bevel van een regelgevende/overheidsinstantie of een verplichting onder relevante wet- of regelgeving of (vrijwillige) regelgevende, branche- of sectorcodes of richtlijnen.

3.3 Wettelijke gronden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan onder een van de wettelijke verwerkingsgronden. Wij baseren ons op een of meer van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens:

 • Gerechtvaardigde belangen
  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor het behalen van onze gerechtvaardigde belangen, bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten.
  • Het aanbieden en ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling, herverzekering en incasso, waaronder het voldoen aan best practices in de markt en business intelligence-diensten, die bedrijven over de hele wereld moeten helpen inzicht te krijgen in en bescherming te bieden tegen de risico's van wanbetaling die gepaard gaan met de verkoop van goederen en diensten.
  • Om onze zakelijke activiteiten als internationale groep van ondernemingen effectief uit te voeren.
  • Zoals noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met het bedrijf of de onderneming waarmee u verbonden bent.
  • Om ons bedrijf, onze informatie en onze activa te beschermen, inclusief om onze rechten uit te oefenen of ons te verdedigen tegen (potentiële) juridische claims.
 • Uitvoering van een overeenkomst
  Als u een eenmanszaak bent of deel uitmaakt van een vennootschap, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Wettelijke verplichting
  We kunnen uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om nalevingscontroles uit te voeren met inbegrip van maar niet beperkt tot anti-witwascontroles, controles op ultimate-beneficial owner, sanctielijsten of om te voldoen aan bevelen van een regelgevende/overheidsinstantie, of om wettelijk bindende verplichtingen op te volgen op grond van branche- of sectorcodes.

3.4 Hoe hebben we uw informatie verkregen?

De persoonsgegevens die Atradius verwerkt, kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen:

 • Rechtstreeks van u of het bedrijf waaraan u verbonden bent, met inbegrip van degenen die u of een dergelijk bedrijf vertegenwoordigen of door u of een dergelijk bedrijf gemachtigd zijn.
 • Van Atradius bedrijven, filialen, gelieerde ondernemingen of zakenpartners.
 • Uit (openbaar) beschikbare bronnen.
 • Uit informatie-/gegevensbronnen waar dit wettelijk is toegestaan (zoals, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van controles van het uiteindelijke eigendom en de managementstructuur van onze klanten).

3.5 Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken om onze doelen te bereiken aan:

 • Partijen die door u of het bedrijf waaraan u verbonden bent, gemachtigd zijn.
 • Atradius bedrijven, vestigingen en filialen.
 • Vertrouwde externe dienstverleners zoals schade-experts, bureaus voor misdaad- of fraudedetectie en -preventie, herverzekeraars, andere verzekeraars, banken, zakenpartners, accountants, advocaten, incassobureaus en andere dienstverleners.
 • De afdelingen van de Nederlandse staat waarvoor Atradius Dutch State Business N.V. de Nederlandse staatsfaciliteiten voor Nederlandse bedrijven beheert (alleen als u betrokken bent bij onze Dutch State Business).
 • Adviseurs of andere professionele partijen, om juridische claims vast te stellen of te verdedigen of om onze bedrijfsvoering of wettelijke rechten te beschermen (bijvoorbeeld juridische adviseurs).
 • Wetshandhavingsinstanties, regelgevende/overheidsinstanties: indien wettelijk vereist, of indien noodzakelijk om onze rechten te beschermen.
 • Kopende entiteiten, als een bedrijfsonderdeel van Atradius wordt verkocht of overgedragen als onderdeel van een bedrijfstransactie (alleen als het nodig is om persoonsgegevens bekend te maken, onder meer tijdens due diligence die voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis wordt uitgevoerd (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving).

4. Als u of uw bedrijf handelt met onze klanten (een "koper", "debiteur" of "begunstigde")

4.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende informatie over uw bedrijf verwerken, die kan worden aangemerkt als persoonsgegevens, voor zover het gaat om informatie met betrekking tot een individu (bijv. een eenmanszaak, maatschap, bedrijfsdirecteur, (uiteindelijke) belanghebbende, aandeelhouder, belangrijke professionele contactpersoon of vertegenwoordiger etc.).

 • Wanneer u het contactpunt of de vertegenwoordiger bent voor een bedrijf of andere entiteit met rechtspersoonlijkheid, kunnen wij uw contactgegevens en persoonlijke identificatiegegevens verwerken (bijv. uw naam, titel, functie, telefoonnummer, e-mail, (werk)adres, land, geboortedatum en -plaats, ID-gegevens, naam van de entiteit).
 • Wanneer u zaken doet via een juridische entiteit zoals, of vergelijkbaar met, een eenmanszaak of een commerciële/openbare vennootschap, kunnen we ook bankrekeninggegevens, vorderingen en betalingsgeschiedenis, handelsregistratie, btw-nummer, financiële informatie, insolventiestatus, bronnen van rijkdom met betrekking tot uw bedrijf verwerken.

4.2 Waarom verzamelen we deze persoonlijke gegevens?

Wij kunnen informatie over uw bedrijf, die als persoonsgegevens kan worden aangemerkt, voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Om diensten uit te voeren en te verlenen in verband met de overeenkomsten die wij met onze klanten hebben. Bijvoorbeeld: het verwerken van transacties, met u communiceren in verband met een schuld- of verzekeringsproduct, het beoordelen van (handels)verzekeringsrisico's en dekking, het uitvoeren van schadeafhandeling, invorderingsacties, het verlenen van krediet(risico)management en business intelligence diensten, het uitvoeren van incasso's.
 • Vragen, klachten en geschillen behandelen.
 • Fraude-, witwas-, terrorisme- en sanctielijstcontroles en andere nalevingscontroles uitvoeren.
 • Om onze producten en diensten te optimaliseren, (markt)onderzoek en statistische analyses uit te voeren: zie paragraaf 2 hierboven voor meer informatie.
 • Om de administratie binnen de Atradius groep van ondernemingen uit te voeren en om onze informatietechnologie-infrastructuur te beheren en te beschermen.
 • Om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Om te voldoen aan een bevel van een regelgevende/overheidsinstantie, of een verplichting onder relevante wet- of regelgeving of (vrijwillige) regelgevende, branche- of sectorcodes of richtlijnen.

4.3 Wettelijke gronden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan onder een van de wettelijke verwerkingsgronden. Wij baseren ons op een of meer van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens:

 • Gerechtvaardigde belangen
  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor het behalen van onze gerechtvaardigde belangen, bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten.
  • Aanbieden en ontwikkelen van kredietverzekerings-, herverzekerings-, borgstellings- en incassoproducten, evenals krediet(risico)management en business intelligence-diensten, die bedrijven over de hele wereld moeten helpen inzicht te krijgen in en bescherming te bieden tegen wanbetalingsrisico's die samenhangen met de verkoop van goederen en diensten, waarbij wordt voldaan aan industrienormen en best practices.
  • Zoals nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met onze klanten.
  • Om onze zakelijke activiteiten als internationale groep van ondernemingen effectief uit te voeren.
  • Om ons bedrijf, onze informatie en onze activa te beschermen, inclusief om onze rechten uit te oefenen of ons te verdedigen tegen (potentiële) juridische claims.
 • Wettelijke verplichting
  We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om nalevingscontroles uit te voeren, om te voldoen aan toepasselijke incassowetten of om te voldoen aan bevelen van een regelgevende/overheidsinstantie, of om te voldoen aan verplichtingen onder wettelijk bindende branche- of sectorcodes.

4.4 Hoe hebben we uw informatie verkregen?

De persoonlijke gegevens die wij verwerken kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen:

 • Rechtstreeks van onze klanten of van u, inclusief degenen die de klant of u vertegenwoordigen.
 • Van Atradius bedrijven, filialen, gelieerde ondernemingen of zakenpartners.
 • Uit (openbaar) beschikbare bronnen.
 • Van leveranciers van informatie/gegevens (bijvoorbeeld bedrijven die kredietinformatie en financiële informatie verstrekken).

4.5 Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken om onze doeleinden te vervullen aan:

 • Onze klanten en partijen in overleg met de klant (zoals tussenpersonen, vertegenwoordigers, bedrijven die deel uitmaken van het concern van de klant).
 • Atradius bedrijven, vestigingen en filialen.
 • Vertrouwde externe dienstverleners en zakenpartners zoals schade-experts, bureaus voor misdaad- of fraudedetectie en -preventie, herverzekeraars, andere verzekeraars, banken, zakenpartners, accountants, advocaten, incasso- en andere dienstverleners.
 • Adviseurs of andere professionele partijen, om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen of om onze bedrijfsvoering of wettelijke rechten te beschermen.
 • Wetshandhavingsinstanties, regelgevende/overheidsinstanties: indien wettelijk vereist, of indien noodzakelijk om onze rechten te beschermen.
 • Kopende entiteiten, als een bedrijfsonderdeel van Atradius wordt verkocht of overgedragen als onderdeel van een bedrijfstransactie (alleen als het nodig is om persoonsgegevens bekend te maken, onder meer tijdens due diligence die voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis wordt uitgevoerd (indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving)..

5. Internationale doorgifte van persoonlijke gegevens

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf en onze zakelijke activiteiten kunnen de gegevens die wij verwerken worden doorgegeven aan of toegankelijk zijn voor andere entiteiten binnen de Atradius groep of geselecteerde derden. Deze entiteiten en derden zijn gevestigd in verschillende landen over de hele wereld. Om te voldoen aan de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ander land dan het land waar u woont.

We dragen uw persoonlijke gegevens alleen over binnen het kader van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met onze overeenkomst voor de overdracht van gegevens binnen de groep.

Wanneer we persoonsgegevens doorgeven buiten een beperkt wettelijk kader, zoals bijvoorbeeld de Europese Economische Ruimte ("EER"), hebben we passende waarborgen genomen om een passend beschermingsniveau te bieden volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit zijn waarborgen zoals Standaard Contractuele Clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of de overdracht vindt plaats naar een land dat een passend beschermingsniveau biedt volgens een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER doorgeven, kunt u ons om informatie vragen over de passende waarborgen.

6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen om de informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen.

Daarnaast nemen we, wanneer we toegang verlenen tot persoonsgegevens of deze op een andere manier overdragen aan derden (zoals beschreven onder I.1 tot en met I.4), maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onderworpen zijn aan dezelfde of grotendeels vergelijkbare beschermingsniveaus die Atradius reeds hanteert. Dit omvat het uitvoeren van veiligheidsbeoordelingen bij leveranciers en het uitvoeren van gegevensbeschermingsvoorwaarden (waaronder gegevensverwerkingsovereenkomsten) met derden.

7. Hoe lang we uw informatie bewaren

In het algemeen bewaren we persoonsgegevens alleen: (i) gedurende de periode die nodig is om het toepasselijke zakelijke doel te dienen; (ii) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten; of (iii) voor zover dit raadzaam is in het licht van een toepasselijke verjaringstermijn. Atradius kan (bijvoorbeeld in een subbeleid, kennisgeving of bewaarschema) een periode specificeren gedurende welke bepaalde categorieën persoonsgegevens worden bewaard.

8. Hoe u contact met ons kunt opnemen, uw gegevens kunt inzien en bijwerken

Als betrokkene hebt u bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt:

 • toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens in ons bezit en informatie vragen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • ons vragen om uw gegevens te rectificeren of aan te vullen als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • ons vragen bepaalde persoonlijke gegevens te wissen (tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of voor een ander legitiem zakelijk doel, zoals het uitvoeren van incassoactiviteiten in naam en voor rekening van onze klanten);
 • persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, overdragen aan een derde partij als we die gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een contract met u uit te voeren en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen;
 • ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, onze verwerking onwettig is of dat we uw gegevens niet langer hoeven te verwerken voor een bepaald doel (tenzij we de gegevens niet kunnen wissen vanwege een wettelijke of andere verplichting);
 • bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, waarbij de wettelijke rechtvaardiging voor onze verwerking van uw persoonsgegevens ons legitieme belang is. We zullen uw verzoek inwilligen, tenzij we van mening zijn dat we dwingende legitieme gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we de gegevens moeten blijven verwerken om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of incassoactiviteiten uit te voeren in naam en voor rekening van onze klanten; en
 • Wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door: (i) te klikken op de opt-out-link in onze marketingmails; (ii) uw cookievoorkeuren te wijzigen of online een formulier in te dienen. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonsgegevens vóór uw intrekking.

U kunt ons uw verzoek of klacht sturen door online een formulier in te vullen. Wij zullen uw verzoek zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming behandelen. In sommige gevallen moeten we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren om aan uw verzoek te kunnen voldoen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Atradius door een e-mail te sturen naar dpo@atradius.com.