De Atradius Blog

Nuttige tips en tricks voor uw dagelijks credit management!

Op de Atradiusblog delen we allerlei artikels over credit managementtopics, landeninfo, tips en tricks voor de ondernemer en sectorinfo

Dokter Cash geeft 5 tips tegen wanbetalers!

04/04/2016 Elke ondernemer krijgt ermee te maken: wanbetalers.

Onbetaalde facturen killen KMO's zegt dokter Cash!

18/02/2016 Hebt u nood aan een extra cash flow diagnose?

Cash Flow, een monster met vele gezichten!

22/12/2015 Eén blik op Google vertelt ons dat er bijzonder veel definities van Cash Flow in gebruik zijn.

Met deze 4 regels haal je zo je eerste klanten binnen.

16/02/2016 Geweldig idee? Check. Ambitie om er iets van te maken? Check. Maar wat nu?

Russische roebel krijgt klappen door internationale sancties en lagere olieprijs

29/10/2015 De Russische roebel zakte in augustus naar haar laagste niveau in bijna vijf maanden.

Klant betaalt niet? 8 tips voor een effectieve aanmaning.

07/12/2015 Niets zo frustrerend als een klant die niet of niet tijdig betaalt. Het zorgt voor wrevel, bemoeilijkt de verdere samenwerking en kan de cashflow van jouw bedrijf schaden.

Zo ontmasker je een fraudeur

23/07/2015 Fraude is een economisch misdrijf dat zich helaas voordoet op alle niveaus binnen de bedrijfswereld.

Flirt kwart van Vlaamse kmo’s met financiële ondergang?

21/10/2015 Worstelt 1 op 4 Vlaamse KMO-ondernemingen door een resem aan mogelijke problemen en uitdagingen met een nakend faillissement?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.