Blog

Nuttige tips en tricks voor uw dagelijks credit management!

Op de Atradiusblog delen we allerlei artikels over credit managementtopics, landeninfo, tips en tricks voor de ondernemer en sectorinfo

Veelbelovende opkomende markten 2019

27/02/2019 In deze infographic schetsen we een beeld van de veelbelovende opkomende markten voor 2019.

Global Economic Outlook Mei 2018

17/05/2018 De huidige wereldeconomie ziet er rooskleurig uit. De cijfers van 2017 bevestigen een toename in de groei van het bbp, en 2018 belooft een nog beter jaar te worden.

Laat campagne niet primeren op economie!

28/01/2019 Tien jaar na de financieel-economische crisis ogen de markten opnieuw bijzonder volatiel. Christophe Cherry, Country Director Atradius Belux geeft zijn opinie.

Duurzame consumptiegoederen 2018

15/05/2018 Retail presteert minder dan verwacht. Een stand van zaken en de vooruitzichten voor de rest van 2018.

Internationale handel groeit.

27/08/2018 ... ondanks een protectionistisch handelsbeleid van President Trump en zijn administratie.

Landenrapport: Inzichten in Oost-Europa.

23/11/2017 Risico’s in Oost-Europa: de politieke situatie en de kredietkwaliteit

Raakt de Turkse economische motor oververhit?

10/07/2018 Zwakke Turkse lira verhoogt handelsrisico’s. Turkije staat al een tijdje in de spotlights door de woelige politieke situatie, maar ook op economisch vlak beweegt er heel wat.

Chemie 2017: fusiegekte treft de chemische sector.

23/08/2017 Hoewel de chemiesector nog altijd veerkrachtig is, zijn er ook grote uitdagingen.

Risico's in de bouwsector anno 2018: matig tot redelijk

22/02/2018 De financiële crisis in 2008 heeft de internationale bouwsector sterk door elkaar geschud.

Onbetaalde facturen killen KMO's zegt dokter Cash!

18/02/2016 Hebt u nood aan een extra cash flow diagnose?

België: het verlengde eigendomsvoorbehoud is er!

19/01/2018 De nieuwe wet dd 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, die 1 januari 2018 in werking is getreden, houdt een fundamentele hervorming van het pandrecht in.

Met deze 4 regels haal je zo je eerste klanten binnen.

16/02/2016 Geweldig idee? Check. Ambitie om er iets van te maken? Check. Maar wat nu?

Oost-Europese economie is hard aan het groeien.

21/12/2017 Het is één ding om zaken te doen in een land, de kredietrisico’s kun je pas echt goed inschatten als je de economische situatie van dichtbij meemaakt.

Klant betaalt niet? 8 tips voor een effectieve aanmaning

07/12/2015 Niets zo frustrerend als een klant die niet of niet tijdig betaalt. Het zorgt voor wrevel, bemoeilijkt de verdere samenwerking en kan de cashflow van jouw bedrijf schaden.

MM Automotive 2017: de innovatierace is begonnen

08/09/2017 Atradius onderzocht wat er leeft in de automobielbranche.

Flirt kwart van Vlaamse kmo’s met financiële ondergang?

21/10/2015 Worstelt 1 op 4 Vlaamse KMO-ondernemingen door een resem aan mogelijke problemen en uitdagingen met een nakend faillissement?

Dokter Cash geeft 5 tips tegen wanbetalers!

04/04/2016 Elke ondernemer krijgt ermee te maken: wanbetalers.

Cash Flow, een monster met vele gezichten!

22/12/2015 Eén blik op Google vertelt ons dat er bijzonder veel definities van Cash Flow in gebruik zijn.

Russische roebel krijgt klappen door internationale sancties en lagere olieprijs

29/10/2015 De Russische roebel zakte in augustus naar haar laagste niveau in bijna vijf maanden.

Zo ontmasker je een fraudeur

23/07/2015 Fraude is een economisch misdrijf dat zich helaas voordoet op alle niveaus binnen de bedrijfswereld.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.