Atradius Modula

Maatwerk in kredietverzekering voor elke onderneming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business_meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan Modula betekenen voor uw bedrijf?

U bent op zoek bent naar een kredietverzekering die op de noden van uw onderneming kan worden afgestemd? De Atradius Modulapolis is uw keuze. Heldere polistaal en geen kleine lettertjes: u ziet onmiddellijk wat er wel wordt gedekt - maar ook wat niet. En voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten, uw hele omzet is verzekerd voor een premie die lager is dan u zult verwachten.

De premie is afhankelijk van uw wensen en bedrijfsprofiel (zoals omzet, condities en de markten waar u zaken mee doet) en evolueert mee met uw onderneming. Als u ons informeert dan kunnen wij vrijblijvend voor u een offerte opmaken. Zo ziet u direct hoe makkelijk en voordelig kredietverzekering is.

Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen.

Sue Crooks
Siemens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordelen in een oogopslag

Overal en altijd beschermd

  • de Atradius Modulapolis beschermt u tegen het risico van niet-betaling door insolventie of het onvermogen nog te betalen van uw debiteuren.
  • U krijgt tot maximaal 90% vergoed – u kiest zelf op welke markten: binnenland, buitenland of beide.
  • U kunt uw dekking uitbreiden met extra ‘modules’ voor gebeurtenissen waar ook uw klanten geen vat op hebben: denk aan politieke inmenging, oorlogen of natuurrampen.
  • Is onze kredietlimietbeslissing positief, dan kunt u gewoon zakendoen met uw debiteur en/of prospect. In geval van een gedeeltelijke of negatieve beslissing zullen we deze toelichten, zodat u uw commerciële strategie tijdig kunt aanpassen.

Dit is het juiste product voor uw onderneming?

We vertellen u graag alles over de Modula-polis en helpen u deze optimaal samen te stellen. U kunt ons hier bereiken

 

  

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.