Bedankt voor uw aanvraag

Beste Atradius Ambassadeur,

Dank voor uw deelname aan ons Ambassadeursproject.

U gelooft in ons en waardeert onze diensten, u gaat ze zelfs aanbevelen bij uw klanten, partners en/of kennissen.

Wij bedanken u voor uw enthousiasme om prospecten te overtuigen kredietverzekering te zien als een volwaardige oplossing voor hun mogelijke credit managementuitdagingen.

We sturen u onmiddellijk de nodige info door.

Tot binnenkort!

Het Atradius team

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.