Producten

"1 op de 5 bedrijven betaalt leveranciers te laat vanwege betalingsachterstanden van hun afnemers"

Atradius Betalingsbarometer Nederland

U wilt uw onderneming veilig laten groeien. Met onze ruime ervaring en expertise bieden we een reeks op elkaar afgestemde producten en diensten die u hierbij helpen. Zo heeft u de vrijheid om zaken te doen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de risico's.

Kredietverzekering

Een kredietverzekering helpt om uw bedrijf te beschermen en uw facturen betaald te krijgen. Bekijk welke oplossing het beste bij uw bedrijf past.

Business_meeting

Zakelijke incassodiensten

Onze incassodiensten worden verleend in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteuren gevestigd zijn.

Man and woman reading document | Atradius Takaukset

Global Kredietverzekering

Atradius Global is speciaal ontwikkeld voor multinationals. We zien uw business als één geheel en bieden tegelijkertijd de lokale ondersteuning die past bij uw eigen geografische spreiding.

Discussing_figures_in_business_meeting

Special Products

In sommige gevallen vervult een omzetverzekering simpelweg niet de behoeftes van de klant. Daarom biedt Atradius Special Products praktische oplossingen op maat.

Group of atradius coworkers working together

Garanties

Garanties kunnen door een opdrachtgever vereist worden van de opdrachtnemer. Oftewel uw klant kan eisen dat u een garantie verschaft.

Businessman with coffee and tablet

Dutch State Business

Met onze verzekering krijgt u meer financiering. Kredietverzekering voor export naar alle werelddelen: minder risico, meer kansen, meer financiële ruimte.

Business people shaking hands

Begrippenlijst

De Atradius begrippenlijst is bedoeld als snel naslagwerk ter verklaring van veel voorkomende termen en begrippen.

Business_event

Kemiex en Atradius

Atradius en Kemiex bundelen hun krachten om het eerste online handelsplatform voor Active Pharmaceutical Ingredients (API's) en additieven te introduceren.

Printing company | Atradius
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.