Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen Duitsland

Market Monitor

  • Duitsland
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

Voor 2016 verwacht men dat de verkoop opnieuw boven de EUR 32 miljard zal uitkomen. De textielverkoop nivelleerde echter in 2015, vergeleken met 2014.

  • Binnenlandse vraag blijft naar verwachting groot in 2016
  • Kleine spelers kunnen moeilijk op tegen marktleiders en e-commerce
  • Geen negatieve trends op het vlak van betalingsachterstanden en insolvabiliteit

 

 

MarketMonitor Overzicht DE

 

Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek steeg de omzet van de non-food detailhandel met 3,0% op jaarbasis in 2015; voor 2016 wordt een verdere groei verwacht. De Duitse detailhandel in duurzame consumptiegoederen profiteert van de solide economische prestaties van het land. Verwacht wordt dat de particuliere consumptie met 2,2% zal stijgen in 2016, tegenover 1,9% in 2015.

Volgens onderzoeksinstituut GfK steeg de verkoop van grote elektrische huishoudelijke apparaten met 4,4%, tot EUR 8,7 miljard in 2015, terwijl de verkoop van kleine elektrische huishoudelijke apparaten zelfs met 9,9% steeg tot EUR 4,2 miljard. GfK verwacht dat de verkoop van die producten zal blijven groeien in 2016, dankzij de lage inflatie, de brandstofprijzen en de solide arbeidsmarkt.

Wat de meubelsector betreft, noteerde de BVDM (de Duitse vereniging van meubelfabrikanten) een omzetstijging van meer dan 4% in 2015, tot EUR 32,6 miljard. Voor 2016 verwacht men dat de verkoop opnieuw boven de EUR 32 miljard zal uitkomen. De textielverkoop nivelleerde echter in 2015, vergeleken met 2014.

In alle segmenten van de Duitse detailhandel voor duurzame consumptiegoederen is nog altijd een concentratieproces aan de gang; enkele grote winkelketens genereren het merendeel van de omzet. Kleine en middelgrote retailers kunnen dan ook moeilijk op tegen de snelgroeiende marktleiders. Tegelijkertijd kampen ze met de bijkomende druk dan online retailers. Toetreden tot een grote aankooporganisatie is de beste manier voor kleine retailers om op deze zeer competitieve markt te kunnen overleven.

 

MarketMonitor detailhandel DE

 

De betalingstermijnen bij de detailhandel in duurzame consumptiegoederen liggen nog altijd tussen de 30 en 120 dagen – en soms nog langer – naargelang de marktmacht van afzonderlijke retailers. Over het algemeen schommelen ze echter tussen de 30 en 60 dagen.

Tot dusver bleef het betalingsgedrag in de Duitse sector van de duurzame consumptiegoederen goed en stabiel. Gezien de positieve algemene vooruitzichten voor alle deelsectoren, verwachten we geen grote veranderingen. De insolvabiliteit in de sector is laag en er wordt in 2016 geen stijging verwacht.

We beschouwen de detailhandel in duurzame consumptiegoederen nog altijd als een sector met een gemiddeld risico. Ondanks de aanhoudende groei van de verkoop houden we de prestaties van kleine spelers nauwlettender in het oog, Die worden doorgaans meer blootgesteld aan risico’s vanwege de buitengewone marktmacht van grote spelers. We zijn ook voorzichtiger bij segmenten die van de weersomstandigheden afhankelijk zijn, zoals de detailhandel in kleding en vrijetijdsartikelen.

We houden de groeiende concurrentie tussen online en fysieke winkels nauwlettend in het oog. Als gevolg van de prijstransparantie, die online retailers aan consumenten bieden, blijven de marges in de hele waardeketen onder druk staan.

In segmenten met een gestaag groeiend aandeel e-commerce (consumentenelektronica, elektrische huishoudtoestellen, kleding) proberen we tussentijdse cijfers te verkrijgen, zodat we voortdurend kunnen nagaan of debiteuren hun marge voldoende groot kunnen houden.

 

MarketMonitor duurzame goederen DE

 

Wanneer bedrijven hun gestegen kosten niet kunnen doorberekenen aan klanten/consumenten of deze niet kunnen compenseren met besparingen elders, kunnen ze om langere betalingstermijnen vragen. We volgen het betalingsgedrag in alle sectoren op de voet en brengen onze cliënten onmiddellijk op de hoogte van elke achteruitgang.

Pas opgerichte bedrijven dekken we niet in hun eerste boekjaar, tenzij ze lid zijn van een bekende groep of een afsplitsing van een gevestigde onderneming zijn.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.