Market Monitor ICT - China 2016

Market Monitor

  • China
  • Electronica/ICT

16 jun 2016

Ondanks de nog altijd solide groeicijfers van de Chinese ICTmarkt, nemen de uitdagingen toe.

  • Verkoop nog steeds solide, ondanks meer economische onzekerheid
  • Steeds meer uitdagingen voor fabrikanten en retailers
  • Meer betalingsachterstanden

 

 

 

 

 

Overzicht China ICT 2016

 

 

 

 

 

In 2016 vertraagde de groei van de ICT-verkoop in China als gevolg van de toegenomen economische onzekerheid, grotere marktpenetratie en prijsconcurrentie. Toch deed ICT het in 2015 nog altijd beter dan de groei van het Chinese bbp. Volgens het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) zijn de totale verkoopinkomsten van bedrijven die een jaaromzet van meer dan CNY 20 miljoen boeken met 10,4% gestegen tot CNY 15,5 biljoen, na een groei van 13% in 2014. De omzet van ICT-fabrikanten groeide met 7,6%, terwijl de omzet van software- en IT-dienstverleners met 16,6% steeg. De stijging van de binnenlandse verkoop was de grootste drijvende kracht achter groei; die steeg met 17,3%, terwijl de overzeese markt een omzetdaling van 0,1% boekte in 2015.

Ondanks de toegenomen economische onzekerheid in China verwacht het onderzoeksinstituut BMI toch een sterke groei in 2016 naarmate de hardwaremarkt verder aantrekt. Ook verwacht het een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,1% voor de periode 2016-2020. Hoewel een harde landing een risico blijft, zouden de groei van de inkomsten, modernisering van bedrijven, overheidssteun voor de IT-sector en vooral opkomende technologieën zoals cloud computing en Internet of Things voor marktexpansie op middellange termijn moeten zorgen.

Sector China ICT 2016
Ondanks de nog altijd solide groeicijfers van de Chinese ICTmarkt, nemen de uitdagingen toe. De concurrentie voor ICT-fabrikanten wordt zwaarder; het afgelopen decennium is een groot aantal bedrijven van het Chinese vasteland immers actief geworden in de productie van onderdelen, met prijsoorlogen tot gevolg. Tegelijkertijd wordt dit segment in hoge mate blootgesteld aan schommelingen van de metaal- en olieprijzen. Een ander probleem zijn de stijgende loonkosten. In verschillende Chinese provincies zijn er regelmatig sterke stijgingen van het minimumloon geweest. Tal van ICT-productievestigingen in China kunnen daardoor moeilijk werknemers vinden.
 

 

 


Late betalingen en verzoeken om langere betalingstermijnen zijn toegenomen in het segment van de ICT-distributie/-retail. Wat de traditionele verkoopkanalen betreft neemt de concurrentie door het groeiende segment van online verkoop toe; online verkopers kunnen competitieve prijzen hanteren en mensen de mogelijkheid bieden om van thuis uit te winkelen, terwijl fysieke winkels te lijden hebben onder hun logistieke en magazijnkosten.

Retailers die zich vooral bezighouden met de verkoop van buitenlandse ICT-merken kampen met een steeds grotere neerwaartse druk wegens de voorkeur van de Chinese overheid voor lokale merken, ingegeven door de nationale strategie voor informatieveiligheid. Dit betekent dat ze hinder kunnen ondervinden van sommige door de overheid gesponsorde projecten.

Voorlopig handhaven we ons over het algemeen open acceptatiebeleid voor grote ICT-fabrikanten en nationale/regionale distributeurs, terwijl we voorzichtiger staan tegenover systeemintegreerders, retailers en online verkopers, die te maken hebben met zwaardere concurrentie en een vaak minder sterke financiële positie. De marges in de sector van de hardware-distributie zijn doorgaans klein, zodat bedrijven misschien in andere domeinen investeren om snel geld te verdienen, zoals microkredietverleners, garantieverstrekkers en vastgoedbedrijven. Hoewel dat vroeger goed gewerkt kan hebben, is het nu riskanter vanwege de beperkte liquiditeit op de markt en neerwaartse druk op vastgoed. Kruisgaranties worden alom gebruikt bij bankleningen aan ICT-handelaren. Dit betekent dat liquiditeitsproblemen van één bedrijf gevolgen kunnen hebben voor andere bedrijven.


Plusmin China ICT 2016

 

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.