Market Monitor Automotive Italië 2017

Market Monitor

  • Italië
  • Automotive/Transport

05 sep 2017

Het aantal registraties of de verkoop van nieuwe voertuigen steeg met 18,8% tot 2 miljoen stuks, volgens de European Automobile Manufacturers Association (ACEA)

  • De heropleving van de productie en verkoop houdt aan
  • De winstmarges van bedrijven blijven naar verwachting stabiel
  • Verwacht wordt dat het aantal insolventies in 2017 afvlakt

Automotive Italy overview 2017

 

In 2016 hield de heropleving van de Italiaanse autosector aan, met een productiestijging van 8,8% op jaarbasis, volgens de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). Dit was te danken aan de stijgende binnenlandse vraag en de sterke export (64% van de in 2016 geproduceerde voertuigen werd in het buitenland verkocht). De heropleving van de binnenlandse vraag is vooral te danken aan een bescheiden economisch herstel, in combinatie met lage rentevoeten, lage brandstofprijzen, een gemakkelijkere toegang tot consumentenkredieten en aantrekkelijke promotiecampagnes van autofabrikanten.

Het aantal registraties of de verkoop van nieuwe voertuigen steeg met 18,8% tot 2 miljoen stuks, volgens de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). De groei hield aan in 2017; tussen januari en mei 2017 steeg het aantal geregistreerde personenauto’s met 8,1% en het aantal geregistreerde bedrijfsvoertuigen met 7,8% op jaarbasis. De vooruitzichten voor de tweede helft van 2017 en voor 2018 blijven positief, aangezien de verkoop van nieuwe voertuigen ter vervanging van verouderde modellen nog altijd groeipotentieel heeft: 47% van de auto’s in Italië voldoen nog altijd niet aan de Euro 4-emissienorm en de gemiddelde leeftijd van het wagenpark is 10,4 jaar.

Maar ondanks deze stijging blijven zowel de productie als de binnenlandse verkoop onder het niveau van voor de crisis (in 2008 werden meer dan 2,4 miljoen auto’s verkocht). De heropleving van de productie en registraties sinds 2014 moet gezien worden tegen een achtergrond van scherpe dalingen tussen 2009 en 2013. Tegelijkertijd blijft het economische herstel in Italië bescheiden (1,1% verwachte groei van het bbp in 2017 en 1,0% in 2018). Het ondernemers- en consumentenvertrouwen zou een deuk kunnen krijgen door de mogelijke politieke onzekerheid en aanhoudende twijfel over de stabiliteit van het financiële systeem.

Automotive Italie BBP 2017

Door de sterke daling van de autoverkoop en -productie in de jaren vóór 2014 boekten veel Italiaanse fabrikanten en leveranciers van auto-onderdelen kleinere winstmarges. Vooral kleine bedrijven zagen hun verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit verzwakken. Dankzij het herstel boekten de overlevende leveranciers grotere winstmarges, die naar verwachting in 2017 stabiel blijven.

Facturen in de Italiaanse autosector worden gemiddeld tussen 60 à 90 en 120 à 150 dagen voldaan, afhankelijk van de eindklant en of het nodige werkkapitaal kan worden verkregen bij banken of leveranciers. Betalingen gebeuren doorgaans sneller wanneer de eindklant een buitenlands bedrijf is. Het betalingsgedrag was bevredigend de voorbije twee jaar en het aantal wanbetalingen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen. Het aantal insolventies in de autosector is laag vergeleken met andere sectoren en het aantal faillissementen zou in 2017 moeten afvlakken.

Italian automotive sector sterke punten 2017

Gezien de goede prestaties van de sector in 2016 en de nog altijd gunstige vooruitzichten voor 2017 hebben we begin 2017 onze rating voor de auto-industrie verhoogd van ‘Redelijk’ naar ‘Goed’. Ons acceptatiebeleid voor de sector is over het algemeen open. We staan voorzichtiger tegenover fabrikanten van onderdelen, die een zwakke onderhandelingspositie hebben ten opzichte van autofabrikanten, en tegenover bandendistributeurs/-groothandelaren vanwege de toegenomen concurrentie en omdat er een concentratieproces bezig is in dit segment.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.