Market Monitor Machines Nederland 2017

Market Monitor

  • Nederland
  • Machines/Engineering

31 okt 2017

Nederland is één van ’s werelds toonaangevende landen op het vlak van voedselverwerkende machines. Ongeveer twee derde van de Nederlandse machineproductie wordt geëxporteerd.

Nederland is één van ’s werelds toonaangevende landen op het vlak van voedselverwerkende machines. Ongeveer twee derde van de Nederlandse machineproductie wordt geëxporteerd, goed voor 20% van de totale Nederlandse export.
Terwijl zo’n 60% van de Nederlandse machine-export nog altijd naar Europese landen gaat, neemt de export naar overzeese markten gestaag toe. Wat voedingsmachines betreft vertegenwoordigt Azië nu al een exportpercentage van 18%, terwijl ook het belang van Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse markten toeneemt.

In de eerste helft van 2017 steeg de omzet met 16,5% op jaarbasis. De omzet uit export steeg met 18,7%, terwijl de binnenlandse omzet met 7,9% groeide. In 2017 zou de toegevoegde waarde van de Nederlandse machinesector met 8% groeien, dankzij de toenemende export en binnenlandse bedrijfsinvesteringen. Momenteel ligt de productiegroei in de Nederlandse machinesector 24% hoger dan in medio 2016, dankzij de vergevorderde automatisering en robotisering van productie- en assemblageprocessen. In 2016 en de eerste helft van 2017 daalden de verkoopprijzen echter, vooral op overzeese markten. Dit had nadelige gevolgen voor de winstmarges van machineproducenten die, ondanks een solide verkoop, afvlakten of de voorbije 12 maanden zelfs lichtjes daalden.

De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed; in 2017 zou het aantal betalingsachterstanden en wanbetalingen laag blijven. Hoewel machineproducenten een hoge schuldenlast torsen, zijn banken bereid om leningen toe te staan aan de sector. In 2018 zou het aantal insolventies in deze sector verder dalen, met zo’n 5%.

Ons acceptatiebeleid voor deze sector blijft over het algemeen open. We letten op de investeringscapaciteit van bedrijven, hun gerealiseerde marges, toegang tot financiering en orderboekjes. Wegens zijn hoge exportaandeel is de sector zeer gevoelig voor veranderingen op het vlak van internationale economische trends en marktontwikkelingen. Vooral valutaschommelingen kunnen de vraag en financiële resultaten beïnvloeden.

 

Dynamicline

 

 


 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.