Atradius Customer Day 2018

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 13 september deel te nemen aan de Atradius Customer Day Antwerpen 2018.

Twee jaar geleden lanceerde Atradius een project om ons aanbod van online diensten te herschrijven, gebaseerd op input van heel wat van onze klanten. Vandaag is ATRIUM een realiteit, het is onze, maar vooral uw nieuwe online tool voor het beheer van uw polis.

Vaarwel Serv@Net, welkom Atrium.

Doel van onze Customer Day is om u wegwijs te maken in Atrium en Insights, uw gebruiksgemak verder te verhogen en vooral antwoord te bieden op al uw vragen.

 

Atradius Customer Day Antwerpen 2018

 

Had u al opgemerkt hoe makkelijk het vandaag is om uw omzetcijfer op te geven, een kopie aan te vragen van uw contract, ons bepaalde documenten door te sturen, de door u ingediende onbetaalde vorderingen terug te vinden?
Wist u dat u door Atradius Buyer Ratings in enkele kliks die debiteuren kunt aanduiden waarbij het rendabel kan zijn om commercieel te investeren?

Wij ontvangen u donderdag 13 september graag in de gebouwen van Bluepoint Antwerpen in de Filip Williotstraat 9 te 2600 Berchem (voldoende parkeerruimte aanwezig en op 10 minuten wandelen van Berchem Station).

Programma:

14u00: ontvangst met koffie en een toffe babbel
14u30: presentatie en vragenronde over Atrium en Insights
16u30: smaakvolle afsluiter

Om organisatorische redenen vragen wij u in te schrijven voor vrijdag 7 september, uiteraard zijn ook collega’s van u meer dan welkom (ook wel even apart inschrijven dan).

Schrijf hier in

Indien u een gesprek wenst met iemand van onze diensten (Risk Services, Atradius Collections, Claims, ..) om een specifieke zaak te bespreken, neem dan zeker even contact op met uw Account Manager. We bekijken dan of we dit ook dezelfde dag nog kunnen organiseren.

Wij kijken er alvast naar uit u op donderdag 13 september te mogen ontmoeten.

Het Atradius Team

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.