Atradius Namen is verhuisd!

Enkele foto's van ons nieuwe gebouw in Namen

Lounge Atradiusbuilding
New building Atradius Namur

 

New building
Restaurant Atradius

 

Gebouw Atradius Namen met logo
Colleagues

 

Meeting room Atradius
Verner Panton chair

 

Modern desk Atradius Namur
Working from a couch

 

A touch of red
Coffee Corner at Atradius

 

Gerelateerde content

Jaarresultaat Atradius stijgt met 19% in 2016

Pers

Namen, 7 Maart 2017 - Aanhoudend sterke bijdragen van de hele groep

Market Monitor Bouw 2017 - België

Rapport

In 2016 zette de Belgische bouwsector zijn trage herstel verder, nadat in 2013 het dieptepunt werd bereikt.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.